Številka žiga: 24

Povezane trase

Informacije o kraju

Vrh Jezerska Kočna (2540 m)

Kočna je gora v z. delu osrednjih Kamniških in Savinjskih Alp Vršina Kočne je razsežen greben z več vrhovi. Najvišja sta Jezerska Kočna (2540 m) v sv. in Kokrska Kočna (2475 m) v jz. grebenu. Na s. pada strmo razbrazdano ostenje v dolino Makekove Kočne in proti meliščem na Zgornjih Ravneh. Na v. jo skalni greben povezuje z Grintovcem. J. in z. stran sta razbrazdano skalovje, ki se spušča v dolino Suhi dol in proti Povšnarjevi planini nad dolino Kokre. Tudi Kočna je grajena iz triasnih apnencev in dolomitov; površje je zelo krušljivo, ob vznožju sten so velika melišča. Med vrhovoma Kokrske in Jezerske Kočne je škrbinast konec grape Povnova dolina; ime so ji dali Jezerjani, ker se jim nad njo kaže sonce opoldne. Nad Podni v zatrepu Makekove Kočne pada prek rdečkaste skalne stene 130 m globoko najvišji slovenski slap Čedca; potok priteka izpod snežišča v krnici na s. strani Jezerske Kočne.

V primerjavi z drugimi vrhovi Kamniških in Savinjskih Alp je bila Kočna zelo pozno obiskana. V sredini prejšnjega stoletja sta bila na vrhu lovec Jernik in kmet Suhadolnik. Leta 1861 so bili na vrhu kartografi. Dr. Frischauf se je v družbi z lovcem Mavcem povzpel leta 1875 z Jezersko prek Spodnje in Zgornje Ravni na Jezersko Kočno. Naslednje leto se je dr. Frischauf povzpel z domačinom Primožem Suhadolnikom na Kokrsko Kočno; prišla sta z j. strani čez Dolce in po jv. pobočju. Frischaufovo raziskovanje Kamniških in Savinjskih Alp je pustilo bogate sledi. Domačini so mu pomagali odkrivati najprimernejše pristope na vrhove. Po njegovih in domačinov stopinjah se zdaj vzpenjajo mnogi planinci. Najlepši in najdrznejši pristop na Kočno pa je prav gotovo Kremžarjeva pot s Češke koče, ki jo je na začetku tega stoletja odkril Franc Kremžar z Jezerskega, po katerem se tudi imenuje. 17. julija 1993 je PD Kranj slovesno odprlo zelo zahtevno grebensko pot, ki povezuje Kokrsko in Jezersko Kočno; med njima je zdaj le 45 min hoje, poprej pa je bilo potrebno na vsak vrh posebej.

Razgled s Kočne se ne razlikuje od tistega z Grintovca. Posebno lep pogled pa imamo na bližnji Grintovec na v., na Kalški greben in Krvavec na j., na Storžič na jz., na Julijce onkraj gorenjske ravnine ter na vrhove Karavank s Stolom, Košuto, Obirjem in Peco od sz. do sv. Pod nami sta na s. zeleni dolini Makekove in Ravenske Kočne.

Slike


TočkeTrasaKočeVrhoviPoti

Vaši komentarji