Povezane trase

Informacije o kraju

Vrh Komen (1684 m)

Komen ali Kamen (1684 m) je najvišji vrh Smrekovškega pogorja. Vrh Komna, na katerem andezitna kamnina razodene ognjeniški nastanek pogorja, ima več grbin. Na s. strani vrha so kratke temne stene, ki segajo do gozdne meje; zato Korošci imenujejo daleč vidni vrh Kamen. Južna stran vrha je travnata uravnava, zato je s te strani dostop na vrh zelo lahek. Na j. robu travnika stoji lesena kapelica sv. Cirila in Metoda, ki je bila blagoslovljena 30. 8. 1987, ob njej so klopi, če nas ujame nevihta, pa lahko v njej tudi vedrimo. S Komna je zelo lep razgled na vse strani: Peco, Uršljo goro, Smrekovec, Golte, Menino, Veliki Rogatec, Zgornjo Savinjsko dolino z Ljubnim in Radmirjem, Savinjske Alpe z Dleskovško planoto in Ojstrico, Travnik v bližini, Raduho in Olševo. Žig vrha in vpisna knjiga sta v kapelici.


TočkeTrasaKočeVrhoviPoti