Številka žiga: 68

Povezane trase

Informacije o kraju

Vojkova koča na Nanosu

Tel: 031 791002

Razgledi:

Lep razgled je z bližnje Pleše, na kateri je stolp RTV. Na vzhodni strani vidimo Postojnsko kotlino s Postojno na skrajnem vzhodnem robu in Javornike nad njo, potem pa se zvrstijo gore in vrhovi od Krima do Posavskega hribovja s Kumom, Gorjancev in Kočevskega Roga; na jugovzhodni strani so obsežni snežniški gozdovi s Snežnikom, zadaj pa so Snježnik, Risnjak in drugi vrhovi Gorskega Kotarja; na jugu je na prehodu Postojnske kotline v Vipavsko dolino tik pod Nanosom Razdrto, zadaj se dviga Vremščica, levo pa gričevnati Brkini, desno seže pogled prek Krasa do Tržaškega zaliva; na zahodni strani je kraška planota Nanosa, levo pod njo je Vipavska dolina z Ajdovščino in Vipavskim Križem ter Trnovskim gozdom s Čavnom na severni in planoto Tržaško-Komenskega krasa s Trsteljem na južni strani doline; severno so najprej obširni gozdovi na Hrušici, Nanosu in Trnovskem gozdu, potem pa seže pogled do Julijcev s Triglavom, Karavank in Kamniških Alp.

Dostop:

Avto: lokalna cesta, ki se malo pred Podnanosom odcepi od glavne ceste Razdrto-Nova Gorica, do parkirnega prostora pri koči, 14km.

AP Razdrto, Podnanos: z Razdrtega naravnost navzgor po zahtevni poti 1h30; z Razdrtega po stari poti mimo cerkvice sv. Hieronima 2h; iz Podnanosa mimo cerkvice sv. Hieronima 3h30.

Vrh Suhi vrh (1313 m)

NANOS je visoka kraška planota v jz. pasu Dinarskega gorstva. Dviga se med Vipavsko dolino na jz., Trnovskim gozdom na z. in Hrušico na sv. strani ter z. delom Postojnske kotline. Planota s povprečno nadmorsko višino od 800 do 900 m je dolga približno 12 km in široka 6 km. Zgrajena je iz krednih apnencev, površje je kamnito in kraško razčlenjeno. Najviše se dviga v jv. delu; tam sta tudi najvišja vrhova Suhi vrh (1313 m) in Debeli vrh (1301 m). Najbolj znana in obiskana je razgledna Pleša (1262 m), na kateri stoji visok radiotelevizijski stolp, tik pod vrhom pa Vojkova koča. Nanos je po večini poraščen z bukovimi in smrekovimi gozdovi, le v jz. delu so obširne travnate površine. Na travnikih raste bogata flora, tam najdemo tudi zaščiteni rumeni svišč ali košutnik. Na j. robu planote nad Vipavsko dolino so v zgornjem delu gole, odsekane strmine, ki proti dolini prehajajo v položnejše gozdnato pobočje. Na Nanosu je 30 večjih in manjših brezen in ledenih jam, najbolj znane ledene jame so Veliki Trški, Slapenski in Podraški ledenik, v katerih so nekdaj sekali led in ga vozili v Trst.

Slike


TočkeTrasaKočeVrhoviPoti