Številka žiga: 57

Povezane trase

Informacije o kraju

Dom Andreja Žvana-Borisa na Poreznu

Tel: 051 615245

Razgledi:

Razgled s Porezna je zelo lep. Na vzhodni strani je v bližini Davča, za njo Škofjeloško pogorje z Blegošem, še naprej Polhograjsko hribovje, Ljubljanska kotlina in Posavsko hribovje; na južni strani najprej vidimo strma pobočja Porezna z ozko dolino Zapoške s Počami in Cerknim, vrhove Idrijskega hribovja z Bevkovim vrhom in Kojco, zadaj pa Trnovski gozd, Nanos, Javornike in Snežnik; jugozahodno seže pogled prek Banjšic proti Furlanski nižini; proti zahodu padajo pobočja Porezna v Baško grapo, nad njo pa se zvrstijo vrhovi tolminskih gora in Matajur v ozadju, ob jasnem vremenu se kažejo za njim Dolomiti; na severu se dvigajo nad Baško grapo vrhovi Spodnjih Bohinjskih gora s Koblo, Črno prstjo, Rodico in Voglom, na južnih pobočjih vidimo vasici Stržišče in Rut, zadaj pa osrednji del Julijcev s Triglavom; desno so v ospredju Slatnik, Lajnar in Dravh nad Soriško planino ter Ratitovec, na obzorju pa Karavanke in Kamniške Alpe.

Dostop:

Avto: po asfaltni lokalni cesti iz Zalega Loga (Davški most) ob Davščici v Zgornjo Davčo 10km, ter po gozdni cesti na planino Medrce (1410 m) 8km, od koder je do doma 30 minut; po asfaltni cesti Cerkno-Črni vrh do odcepa gozdne ceste na Porezen v Gorenjih Novakih 18km, od tod mimo Bičkarja do Razpotja, kjer se priključi na cesto iz Zg. Davče in naprej na Medrce 10km.

ŽP AP Podbrdo, Hudajužna; AP Cerkno, Sorica; iz Podbrda skozi razloženo naselje Porezen in čez Jeseniško planino 3h; iz Podbrda na Petrovo Brdo in po SPP 4h; iz Hudejužne čez Durnik in Jeseniško planino 3h; iz Cerknega čez Poče 3h30; iz Cerknega čez Labinje 4h; iz Sorice čez Petrovo Brdo 4h.

Vrh Porezen (1630 m)

Porezen (1630 m) je gora nad Baško grapo, Selško dolino in dolino Cerknice; je najvišji vrh Cerkljanskega hribovja. Na jv. strani se nadaljuje v Počanski gori (1259 m), na jz. strani pa stoji Kojca (1303 m). Porezen je grajen iz apnencev in skrilavcev. S. in v. pobočja so gozdnata, j. in z. pa so večinoma pokrita s pašniki in senožetmi. Na Poreznu raste značilno alpsko cvetje, med drugimi lepi jeglič, panonski svišč in alpska možina.

Med obema svetovnima vojnama so Italijani vrh Porezna močno utrdili. Še zdaj so vidni dolgi betonirani podzemni hodniki do utrdb, ki so bile obrnjene proti takratni državni meji. Med NOB so na območju Porezna delovale razne enote NOV, tod so bila tudi osvobojena ozemlja na Cerkljanskem. Med zadnjo veliko sovražnikovo ofenzivo, marca 1945, so Nemci v gosti megli presenetili borce NOV, ki so počivali v utrdbah in podzemnih hodnikih; v boju je padla 36 borcev, 145 pa so jih ujeli in jih vse postrelili v vasi Jesenica pod Kojco. Na vrhu Porezna stoji spomenik v spomin na žrtve te tragedije.

Razgled s Porezna je čudovit. Na v. strani 'le v bližini hribovit svet Davče s samotnimi kmetijami, za njim Škofjeloško hribovje z Blegošem, Polhograjsko hribovje, Ljubljanska kotlina in Posavsko hribovje. Na j. strani vidimo najprej strma pobočja Porezna in Počanske gore nad ozko dolino Zapoške s Počami ter dolino Cerknice s Cerknim, središčem Cerkljanskega, naprej pa Bevkov vrh, Idrijsko hribovje in Trnovski gozd, pogled pa seže do Nanosa in Snežnika. Na jz. je pod nami globoka Zakojška grapa, nad njo se dviga Kojca. Proti z. je ob vznožju Porezna Baška grapa, nad njo vrhovi Tolminskih gora, naprej pa Matajur in če je ozračje čisto, vidimo tudi Furlansko nižino in Dolamite. Na s. se nad Baško grapo dvigajo vrhovi Spodnjih Bohinjskih gora s Koblo, Črno prstjo, Rodico in Voglom, še naprej pa se kaže Krn. Na j. pobočjih nad grapo opazimo vasici Stržišče in Bača pri Podbrdu, za Črno prstjo pa se dviga Triglav. Desno od Koble vidimo Slatnik, Lajnar, Dravh in Ratitovec, na obzorju pa Karavanke in Kamniške Alpe.


TočkeTrasaKočeVrhoviPoti

Vaši komentarji