Številka žiga: 56

Povezane trase

Informacije o kraju

Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Tel: 051 662071

Razgledi:

Proti vzhodu vidimo greben Spodnjih Bohinjskih gora, za njim Ratitovec, v ozadju pa vrhove Kamniških Alp; od vzhoda proti jugu drsi pogled od Škofjeloškega pogorja z Blegošem do Porezna in Kojce, na zgornji del Baške grape s Podbrdom, na južne strmali Spodnjih Bohinjskih gora nad dolinama Bače in Koritnice, na Idrijsko hribovje in Trnovski gozd ter še naprej na Nanos, Javornike in Snežnik; proti zahodu vidimo Spodnje Bohinjske gore proti Rodici, v ozadju Krn, levo Matajur in ob dobri vidljivosti tudi Furlansko nižino in Jadransko morje; proti severu se pogled ustavi na Bohinjski dolini z jezerom, na Komni in vrhovih nad njo, na Pokljuki in vrhovih od Tosca do Debele peči in Karavankah v ozadju ter na veličastni skupini osrednjega dela Julijcev s Triglavom.

Dostop:

Avto: lokalna asfaltna cesta iz Hudejužne v Baški grapi do Stržišča 6km, od tod do doma 3h; lokalna asfaltna cesta iz Bohinjske Bistrice do Doma dr. Janeza Mencingerja 4 km, od tod čez Planino za Liscem 2h30; regionalna cesta Škofja Loka-Petrovo Brdo 33km (25km asfalt) in regionalna asfaltna cesta Most na Soči-Petrovo Brdo 28km, od koder je po SPP 3h.

ŽP, AP Podbrdo, Hudajužna in Bohinjska Bistrica; iz Podbrda mimo vasice Trtnik in čez prelaz Čez Suho 3h30; iz Podbrda skozi vas Bača in čez sedlo Vrh Bače 5h30; iz Hudejužne skozi Stržišče in prek planine Na Štukah 4h30; iz Bohinjske Bistrice mimo Doma dr. Janeza Mencingerja in čez Planino za Liscem 3h30, ali čez Planino za Črno goro 3h45.

Vrh Črna prst (1844 m)

Črna prst (1844 m) je najvzhodnejši »visoki« vrh Spodnjih Bohinjskih gora: ime je dobila po temnem jurskem skrilavcu, ki ga vidimo sredi belega skalovja na s. strani vrha kot črno liso. s pobočje gore sprva strmo, potem pa položno pada v Bohinjsko. dolino; oklepata ga dva grebena, z. končuje Lisec (1o53 m), v. po Črna gora (160o m). Med obema grebenoma leži Planina za Liscem (1350 m), kjer je SPD leta 1894 zgradilo svojo prvo planinsko kočo in jo poimenovalo po tedanjem predsedniku SPD Franu Orožnu »Orožnova koča na Črni prsti«. J. travnata pobočja Črne prsti se strmo spuščajo v Baško grapo. Črna prst je bogata z alpsko floro; poleg sleča, planik, murk, košutnika in drugih cvetic raste tod srebrna krvomočnica (v Sloveniji le še v Krnskem pogorju); v stenah Črne gore raste kratkodlakava popkoresa, ki je ni najti nikjer drugje na svetu.

Črna prst je imenitno razgledišče. Proti v. se vleče greben Spodnjih Bohinjskih gora s Kontnim vrhom, Koblo, Možicem in Slatnikom, za njimi pa so Ratitovec ter vrhovi Karavank in Kamniških Alp; od v. proti j. drsi pogled od Škofjeloškega hribovja z Blegošem do Porezna, Kojce, Trnovskega gozda, Idrijskega hribovja, Nanosa, Javornikov in Snežnika, tik pod nami pa je zgornji del Baške grape s Podbrdom; proti z. lepo vidimo greben Spodnjih Bohinjskih gora z vsemi vrhovi, s katerimi smo se srečali na dolgi poti s Krna, ki ga vidimo v daljavi, levo od njega pa Matajur in ob dobri vidljivosti tudi Furlansko nižino in Jadransko morje pri Gradežu; proti s. se pogled najprej ustavi na Bohinjski dolini z jezerom, na Komni, Fužinskih planinah in Pokljuki, potem pa na veličastni skupini vrhov osrednjega dela Julijcev s Triglavom v sredini.

Slike


TočkeTrasaKočeVrhoviPoti