Lokacija žiga

Žig TV je v gostilni Franca Hudoklina, Loka 21, Gabrje, 8321 Brusnice, telefon: 07/308 59 19.

Povezane trase

Opis kraja

GABRJE, 368 m, 569 preb. Veliko gručasto naselje leži ob vznožju Gorjancev. Je središče Podgorja, gričevnate pokrajine pod Gorjanci, ki jo je pisatelj Janez Trdina slikovito opisal v Bajkah in povestih o Gorjancih. Poleg središčnega naselja sestavljata Gabrje še zaselka Baben in Gabrska Gora. V Gabrje sodijo tudi Planinski dom Vinka Paderšiča pri Gospodični in bližnje hiše. Skozi Gabrje teče hudourniški Šumeči potok, ki priteka izpod Gospodične; vodo ima samo spomladi in ob deževju, ker majhen potok kmalu po izviru na kraškem svetu ponikne. Območje Gabrja je bilo naseljeno zelo zgodaj, to pa dokazujejo tudi prazgodovinsko gradišče in rimski grobovi, ki so jih odkrili v bližini. V podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika na pokopališču nad vasjo je križev pot z napisi v bohoričici. V zadnjih letih so zgradili veliko novih hiš. Mladi ostajajo doma, saj ima kraj dobre asfaltirane ceste proti Novemu mestu. Leta 1994 so uvedli ulični sistem. Gabrje sodi v dostavni okoliš pošte Brusnice, 4 km, tja pa se otroci vozijo tudi v osnovno šolo. V Gabrju imajo trgovino in gostilno, s kmečkim turizmom pa se ukvarjajo na domačiji Jožeta Ivaneža v zaselku Gabrska Gora 12. Domačini se preživljajo s kmetijstvom, z živinorejo ter s prodajo lesa in drv iz gozdov na Gorjancih, veliko pa je zaposlenih v Novem mestu, 14 km, kamor ob delavnikih vozi več avtobusov.

Gabrje je bilo večkrat tarča okupatorjevih napadov. Od spomladi 1942 do osvoboditve so se tam zadrževale različne partizanske enote, med njimi najprej Dolenjski odred in Gorjanski bataljon. Ker si okupator ni mogel zagotoviti nadzora nad ozemljem pod Gorjanci, je v svoji nemoči številne vasi bombardiral, med drugimi novembra 1942 tudi Gabrje. Med ofenzivo so Nemci 21. oktobra 1943 ustrelili 19 talcev in domačinov, belogardisti pa so 11. novembra 1943 požgali več hiš. Sredi vasi je spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma, na vaškem pokopališču pa so v skupni grobnici pokopani borci NOV iz Gabrja in okolice ter šest borcev italijanske partizanske brigade Fontanot, padlih na tem območju.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine