Povezane trase

Opis kraja

VELIKI TRN, 417 m, 50 preb. Gručasta vas stoji v sv. delu Krškega gričevja ob asfaltirani cesti Krško–Golek–Smečice. Spada v okoliš pošte Krško, 12 km. V vasi je krajevni urad upravne enote Krško, na katerega je vezanih kar 21 okoliških naselij. Veliki Trn je zaradi tega tudi krajevno središče širšega območja. Na najvišji vzpetini (470 m) stoji župnijska cerkev Svetega duha, psevdogotska stavba, zgrajena leta 1885 namesto prejšnje, v katero je leta 1872 udarila strela in je pogorela. Kraj je bil prvič omenjen že leta 1436 v celjski fevdalni knjigi. Župnija je bila ustanovljena leta 1793. Šolo so dobili leta 1892, šolsko poslopje pa so zgradili leta 1907. Zdaj v njem ni več pouka, otroke pa vozijo v šolo v Leskovec pri Krškem. Središče kulturnega življenja je leta 1963 zgrajeni Prosvetni dom. V kraju in okolici je več izvirov, ki kmalu poniknejo. Iz enega je vas leta 1972 dobila vodovod. Ljudje se preživljajo s kmetijstvom, čeprav na zakraselem vrtačastem svetu razmere zanj niso dobre. Predvsem mlajši prebivalci so se zaposlili v Krškem. Na Velikem Trnu sta trgovina Felicijan, d. o. o., in prijazno gostišče Zinke Lekše, telefon: 07/ 818 93 00.

Veliki Trn je aprila 1941 zasedla nemška okupacijska oblast. Novembra 1941 so Nemci vse prebivalce, razen ene družine, izselili, v kraju pa naselili Kočevarje.

Izpred cerkve se odpira lep razgled na vse strani. Proti j. se razprostira vinorodno Krško gričevje, naprej pa vidimo obširno Krško polje s Krakovskim gozdom in za njim Gorjance. Na s. strani se nad dolino Save vleče Posavsko hribovje z Bohorjem in Lisco, na sz. pa se dviga Kum. Ob jasnem vremenu vidimo desno od Kuma Kamniško-Savinjske Alpe. Na v. se nad Krško-Brežiško kotlino širi Sromeljsko in Pišečko gričevje, desno pa opazimo Medvednico nad Zagrebom. V smeri proti jz. valovi pred nami obširno Dolenjsko gričevje.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji