Lokacija žiga

Žig TV je v koči.

Povezane trase

Opis kraja

KOČA NA BOHORJU, 898 m, stoji na jasi tik pod vrhom Plešivca (915 m). Leta 1959 jo je zgradilo PD »Bohor« Senovo na temeljih med NOB požgane lovske koče. Koča je bila večkrat obnovljena, leta 1994 pa so zgradili še prizidek. Odprta je vsak dan, razen ob ponedeljkih. V treh sobah je 28 postelj, na skupnih ležiščih pa 16 ležišč; tekoča voda, elektrika, telefon: 07/497 24 75.

Bohor je podolgovato pogorje v Posavskem hribovju, med dolinami Sevnične na z., Zagorskega potoka na s. in Bistrice na v. ter Senovško-Sevniško kadunjo na j. Sestavljeno je iz triasnih apnencev in dolomitov. S. pobočja so strma in poraščena z mešanim gozdom, položnejša j. pobočja pa z listnatim gozdom. Na širokih terasah na j. strani so manjši zaselki, ki jih obdajajo njive in travniki. Najvišji vrh pogorja je Veliki Javornik (1023 m).

S Plešivca nad kočo je lep razgled predvsem proti j. in na Veliki Javornik na z., drugam pa le, če je drevje golo. Na j. vidimo pobočja Bohorja, ki se spuščajo v Senovško-Sevniško kadunjo, del Brestanice, košček Savske doline med Brestanico in Sevnico, Krško gričevje na drugi strani Save ter široko Krško polje z Gorjanci v ozadju. Na z. se vleče gozdnati hrbet Bohorja z Velikim Javornikom v bližini. Proti s. se za ozko dolino Zagorskega potoka ob s. vznožju Bohorja razprostira obširno hribovito območje Kozjanskega, zadaj pa se dvigajo Pohorje, Boč in Donačka gora. Proti v. opazimo skozi drevje strma pobočja Bohorja, ki padajo v Bistri graben proti Kozjemu.

Bohor je bil med NOB zavetišče partizanskih enot, ki so delovale na njegovem širšem območju ali pa so na svojih pohodih tam le počivale. Že oktobra 1941 se je na njem zadrževala Brežiška četa, novembra 1941 pa ga je na znanem brežiškem pohodu prečkal 1. štajerski bataljon pod poveljstvom Franca Rozmana - Staneta. Od spomladi 1942 se je tam bojevala Kozjanska četa; že leto pozneje je četa prerasla v Kozjanski bataljon. Februarja 1944 se je v globokem snegu čez Bohor prebijala XIV. divizija na svojem znamenitem pohodu na Štajersko. Aprila 1944 je bil v bližini Sromelj ustanovljen Kozjanski odred, ki je od junija do septembra 1944 osvobodil precejšen del Kozjanskega. Nemci so v zimski ofenzivi 1944/45 požgali nekaj vasi in postrelili več ljudi. Bohor je bil simbol boja za svobodo na Kozjanskem in v Posavju, njemu je posvečena znana partizanska pesem »Bohor je vstal, Bohor žari«.

V grapi pod vrhom Velikega Javornika so se do aprila 1944 v partizanski bolnišnici zdravili ranjeni borci NOV, potem pa je bila bolnišnica izdana in uničena. Od koče pridemo k njej v 30 min. Na Bohorju je bil tudi sedež nekaterih političnih organizacij, med njimi tudi okrajnega odbora OF Blanca-Senovo in okrožnega odbora OF za okrožje Kozje. Na planinski koči je vzidana plošča v spomin na zbor kozjanskih aktivistov avgusta 1944.

Jeseni 1943 je bila na Bohorju ustanovljena kurirska postaja S-27, ki je delovala do konca vojne. Prvi komandir je bil Leopold Juvan - Igor, na postaji je bilo približno deset kurirjev. Zveze je vzdrževala s S-28 v bližini Pišec, S-25 pri Jurkloštru in S-1 na Rudnici ter z odbori OF in vojaškimi enotami na Kozjanskem. Pri opravljanju kurirskih nalog je 26. februarja 1945 pri Osredku padel kurir Franc Zemljak.

Do Koče na Bohorju lahko pridemo tudi iz Blance prek Ložic in mimo partizanske bolnišnice (5 h), iz Sevnice čez Zabukovje in po ZPP (6 h) ter iz Lesičnega po Planinski poti XIV. divizije (4 h). Pripeljemo se lahko s Senovega po lokalni cesti skozi Dovško in mimo zaselka Plešivec (16 km).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji