Lokacija žiga

Žig TV je v domu.

Povezane trase

Opis kraja

DOM NA ŠMOHORJU, 781 m, stoji na travnatem slemenu med hriboma Pernice (872 m) na z. in Malič (936 m) na v. strani. Prvo kočo so laški planinci postavili leta 1929 v bližini cerkve sv. Mohorja. Zdajšnji dom je PD Laško zgradilo leta 1952, leta 1987 pa so ga prenovili in posodobili. Dom je last PD Laško, v zakupu pa ga ima Vladimir Pongratz. Odprt je vsak dan, razen ob četrtkih, vendar ga za napovedane skupine odprejo tudi na ta dan. V sedmih sobah je 28 postelj, na skupnih ležiščih pa še 14 ležišč; tekoča voda, elektrika, telefon: 03/573 32 70.

Šmohor, 787 m, 13 preb., je razloženo naselje z jedrom pri cerkvi sv. Mohorja na hribčku z enakim imenom na slemenu med Pernicami in Maličem. Leta 1890 je na Šmohorju živelo 130 prebivalcev. Po 2. svet. vojni se je večina prebivalstva odselila v dolino, veliko kmetij je opuščenih. Cerkev sv. Mohorja je bila prvič omenjena leta 1421. Nad glavnim vhodom je vklesana letnica 1715, ko so cerkev prenovili. Pri cerkvi rasteta stari lipi; ena je leta 1879 pogorela, kljub temu pa še vedno zeleni. Na Šmohorju so v zadnjem času postavili precej počitniških hišic.

Od cerkve in od doma je precej širok razgled. Na v. strani se v bližini dviga gozdnat Malič z rtv-pretvornikom; ta nam zakriva pogled naprej proti vzhodu. Proti jv. vidimo dolino Savinje z Laškim, Veliko Kozje, Lisco in Bohor. Na j. je pod nami dolina Rečica z naseljem Spodnja Rečica, nad njo se dviga Šmihel s cerkvijo sv. Mihaela z dvema zvonikoma, potem pa sega pogled do Kuma na jz. Na z. so v bližini Kal, Pernice in Gozdnik. Pogled proti s. nam odkrije precejšen del Spodnje Savinjske doline in gričevnato Ponikevsko planoto, naprej pa Paški Kozjak in Pohorje.

Leta 1944 in do osvoboditve 1945 je 15 min. od doma delovala partizanska tehnika »Nestl«, ki je tiskala propagandne letake in obvestila ter s tehničnim materialom oskrbovala druge partizanske tehnike na Štajerskem. Vodil jo je prvoborec Nestl Žgank, po 2. svet. vojni dolgoletni direktor Premogovnika Velenje in predsednik občine Velenje.

Razen po TV lahko pridemo na Šmohor tudi iz Petrovč skozi Liboje (2 h 30), iz Zabukovice mimo Zg. in Sp. Beškovnika (2 h) in iz Tremarja (AP med Celjem in Laškim, 2 h).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji