Lokacija žiga

Žig TV je v Planinskem domu na Mrzlici.

Povezane trase

Opis kraja

PLANINSKI DOM NA MRZLICI, 1093 m, stoji na sedlu na v. strani vrha Mrzlica (1122 m). Prvo kočo je leta 1899 tam postavila Savinjska podružnica SPD; poimenovali so jo Hausenbichlerjeva koča po Janezu Hausenbichlerju (1838–1896), velikem narodnjaku in žalskem županu ter pobudniku množičnega narodnega tabora v Žalcu leta 1868. Leta 1930 je kočo prevzela Trboveljska podružnica SPD, leto pozneje pa je poleg stare koče zgradila tudi večji planinski dom. Partizani so 6. julija 1942 požgali kočo in dom ter s tem preprečili nastanitev nemških okupacijskih enot. Kletne prostore so ves čas vojne uporabljali partizani kot občasno zavetišče. PD Trbovlje je na temeljih požganega doma leta 1946 postavilo leseno kočo, v letih 1961–1963 pa zgradilo nov, velik planinski dom; odprli so ga 8. septembra 1963. Leta 1965 so na bližnji Štorovi ravni odprli še depandanso Poldetova koča, imenovano po Leopoldu Majdiču (1891–1960), predvojnem in povojnem planinskem aktivistu v Trbovljah. Dom so večkrat prenavljali in posodabljali. Odprt je vsak dan, razen ob ponedeljkih. V domu je 74 postelj, tekoča voda, elektrika; telefon: 03/563 47 10. V Poldetovi koči je 11 postelj in 18 skupnih ležišč.

Mrzlica je tretji najvišji vrh v Mrzliškem pogorju, ki se razteza od Trojan do Savinje med Celjem in Laškim. Čeprav ni najvišja, je pogorju dala ime zaradi svoje središčne lege in ker je vidna daleč naokoli. Mrzliško pogorje je del severne gorske gube Posavskega hribovja, ki se začenja med Kamnikom in Domžalami ter se vleče do Sotle in naprej do Ivanščice na Hrvaškem. Vrhovi pogorja so grajeni iz triasnih apnencev in dolomitov, nižji deli pa iz skrilavcev, v katere so potoki zarezali globoke doline in grape. Občina Trbovlje je leta 1996 razglasila ožje območje Mrzlice za krajinski park; površina parka meri 147 ha.

Z vrha Mrzlice je lep razgled na vse strani. Kaj vse je videti, ugotovimo na razgledni plošči. Na v. se dvigajo Gozdnik, Malič, Tolsti vrh, Boč in Donačka gora. Če gremo s pogledom od v. proti j. vidimo Kopitnik, Veliko Kozje, Lisco, Bohor, Gorjance in Kum. Od j. proti z. so na obzorju Snežnik, Javorniki, Nanos in Julijci s Triglavom. Prostran je razgled od z. proti s.: v bližini so Sveta planina, Javor, Čemšeniška planina, Dobrovlje, Gora Oljka, za temi gorami pa so Golte, Kamniško-Savinjske Alpe, Obir, Raduha in Peca. Če gremo na s. strani s pogledom od z. proti v., vidimo Uršljo goro, Paški Kozjak, Pohorje in Konjiško goro. Pod nami je na s. Savinjska dolina s Polzelo, Braslovčami, Šempetrom, Preboldom in Žalcem, na j. Revirji s Hrastnikom in Trbovljami ter na v. dolina Rečice proti Laškemu.

Območje Mrzlice je imelo pomembno vlogo med NOB. Nemško poročilo o razpoloženju prebivalcev Revirjev po napadu na Sovjetsko zvezo pravi, da se je »5. julija 1941 zbralo na Mrzlici veliko ljudi, ki so prepevali angleške in ruske pesmi. Med drugim so govorili tudi to, da se bo začel ples v osmih dneh in da imajo orožja in streliva dovolj«. Na Mrzlici je 1941/42, po vrnitvi z brežiškega pohoda, prezimil del borcev 1. štajerskega bataljona. Aprila 1942 so prav tam znova oblikovali in okrepili 1. štajerski bataljon Slavka Šlandra. Bataljon so sestavljale tri čete, ena je delovala na območju Trbovelj. V okolici Mrzlice so partizani v letih 1942 do 1944 večkrat napadli Nemce; odmeven je bil zlasti napad 25. 8. 1944 na policijsko postajo v Čečah ob poti iz Trbovelj na Mrzlico. V jesenski ofenzivi leta 1944 je na območju Mrzlice padlo pet aktivistov OF. Nad Fojtovo domačijo na s. strani Mrzlice je bila že leta 1941 pomembna kurirska postojanka. Med Kalom in Mrzlico, tj. nad Čečami, je delovala tudi partizanska bolnišnica.

Pri vhodu na teraso planinskega doma je pritrjena spominska plošča, na kateri piše: »Dokler bodo stali vrhovi gora, bo ostal spomin na vas, planinci, padli v NOB 1941–1945.«

Na Mrzlico lahko pridemo še iz Trbovelj čez Potok (Sv. Katarina, 2 h 30), iz Hrastnika čez Kal (2 h 30), iz Prebolda mimo Lovskega doma pod Golavo (3 h) in iz Zabukovice mimo Počivalnika (3 h).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine