Lokacija žiga

Žig TV je v planinskem domu.

Povezane trase

Opis kraja

PLANINSKI DOM DR. FRANCA GOLOBA NA ČEMŠENIŠKI PLANINI, 1120 m, stoji na majhni planoti na jz. strani Črnega vrha (1204 m), najvišjega vrha Čemšeniške ali Velike planine. PD Zagorje ob Savi je prvo leseno kočo postavilo leta 1950. Zaradi dotrajanosti in vse večjega obiska je leta 1973 zgradilo nov dom in ga poimenovalo po dr. Francu Golobu (1913–1971), predsedniku PD Zagorje ob Savi od leta 1945 do smrti. Leta 1983 so dom povečali s prizidkom. Dom, ki ga ima v zakupu Helena Kropivšek, je odprt vsak dan, razen ob ponedeljkih. V štirih sobah je 16 postelj, na skupnih ležiščih pa 16 ležišč; voda kapnica, elektrika, telefon: 03/567 71 25. Informacije: Joža Božič, Cesta zmage 26, 1410 Zagorje ob Savi, telefon: 03/566 44 90.

Čemšeniška ali Velika planina je gora na s. strani doline Kotredeščica. Spada v Mrzliško pogorje Posavskega hribovja. Zgrajena je iz triasnih apnencev in dolomitov. Po večini je poraščena z gozdom, le na j. strani so pod robom gore strma travnata pobočja, nekako na sredini pobočja pa tudi terase z obdelovalnimi površinami in naselji. Najpomembnejši kraj je Čemšenik, 620 m, 203 preb., po katerem je gora dobila ime, vzhodno od njega pa je Razbor pri Čemšeniku, 650 m, 45 preb., s cerkvijo sv. Primoža in Felicijana na pobočju nad vasjo (842 m). Čemšeniška planina je bogata s planinskim cvetjem. Tam najdemo tudi spomladanski svišč, zlati klobuk, svečnik in rumeno kaduljo, spomladi pa so gozdovi polni velikih zvončkov in divjega česna.

Z razgledišča pri domu je razgled le proti vzhodu in jugu, drugam ga zakriva gozd. Proti v. vidimo Javor, Sveto planino, Mrzlico, Kopitnik in Veliko Kozje. Na jv. se dviga Kum, najvišji vrh Posavskega hribovja, za njim so na obzorju Gorjanci, proti j. in jz. pa Kočevski rog, Snežnik, Javorniki in Nanos. Na jv. leži ob vznožju dolina potoka Kotredeščica, na j. vidimo košček doline Medija in del Izlak, zadaj pa Zasavsko sveto goro.

Čemšeniška planina je bila pomembna tudi med NOB. Na njej je bila 1. avgusta 1941 ustanovljena Revirska četa, v kateri je bilo ob ustanovitvi 47 borcev iz Zagorja, Trbovelj in Hrastnika. Na njeno ustanovitev spominja pomnik ob TV-poti proti Vranskemu, nekaj minut nad planinskim domom. Revirska četa je že v noči z 8. na 9. avgust 1941 napadla žandarmerijsko postajo in rudniško stražo v Zagorju. Z Nemci se je 4. junija 1942 na Čemšeniški planini srdito bojevala 1. četa 1. štajerskega bataljona; v boju je padel partizan Franc Dolinšek; njegov spomenik je v bližini planinskega doma. Čez Čemšeniško planino so med okupacijo vodile pomembne kurirske poti iz Dolenjske na Štajersko in Koroško.

Do planinskega doma lahko pridemo še s Trojan prek Šentgotarda in Prvin (2 h 45), iz Izlak po ZPP (2 h 30) in iz Čemšenika (1 h). Z osebnim avtomobilom se lahko pripeljemo s Trojan do Prvin (6 km); od tam je do doma 45 minut hoje.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine