Lokacija žiga

Žig TV je v Domu na Menini; kadar je zaprt, je žig v skrinjici pri vhodu v dom.

Povezane trase

Opis kraja

DOM NA MENINI, 1453 m, stoji na planini Smrekovec v bližini Vivodnika (1508 m), najvišjega vrha Menine. Prvo kočo na Menini je leta 1898 postavila Savinjska podružnica SPD; leta 1920 je pogorela. Leta 1932 so gornjegrajski planinci preuredili pastirsko kočo pod Vivodnikom v planinsko postojanko; leta 1937 je pogorela tudi ta. PD Gornji Grad je leta 1959 zgradilo zdajšnji dom, ki so ga leta 1983 prenovili in v bližini zgradili še depandanso »Pristava«. Dom je odprt vsak dan od začetka junija do konca septembra, sicer pa ob sobotah, nedeljah in praznikih. V sedmih sobah je 25 postelj, na skupnih ležiščih pa 50 ležišč; v depandansi so štiri dvoposteljne sobe s pomožnimi ležišči; tekoča voda, elektrika. Informacije: Franc Pahovnik, Novo naselje 15, 3342 Gornji Grad, telefon: 03/584 32 49.

Menina je visoka kraška planota v jv. predgorju Kamniško-Savinjskih Alp. Razprostira se med Zadrečko dolino na s. ter Tuhinjsko in Motniško dolino na j. Na v. se na prevalu Lipa (721 m) veže z Dobroveljsko planoto, na z. pa se na prelazu Črnivec (902 m) navezuje na Rogačevo skupino. Ime Menina izvira iz besede »Menihna« po menihih benediktincih iz Gornjega Grada, ki so bili tudi lastniki Menine. Planota je dolga približno 10 km in široka približno 5 km; visoka je od 1200 do 1500 m. Zgrajena je iz triasnih apnencev in dolomitov. Površje je zelo zakraselo; opazimo suhe doline, kotliče, brezna in vrtače. Najgloblje brezno je naravna znamenitost ledena jama Jespa, 15 min. oddaljena od doma. S. pobočja so precej strma, j. so položnejša. Planoto pokrivajo po večini bukovi in mešani gozdovi; med njimi so planine, nastale ob maloštevilnih studencih. Precej planin je opuščenih. Menina ima bogato alpsko floro, med živalmi pa zasledimo srnjad, jelenjad, gamse in divje peteline. Nad vršino se dvigajo kopasti vrhovi; najvišji je Vivodnik, bolj znana sta še Vetrnik na s. in Goli vrh (1426 m) na jv. strani planote. Lepa naravna znamenitost je tudi jezerce Biba. Po Menini teče stara deželna meja med Kranjsko in Štajersko.

Od doma ni posebnega razgleda; na pobočju nasproti doma vidimo leta 1990 zgrajeno kapelico sv. Ane. Najlepši razgled je z razglednega stolpa na Vivodniku. Proti v. se vleče podolgovat hrbet Menine, ki se nadaljuje v Dobrovljah, naprej pa vidimo Konjiško goro, Boč in Donačko goro. Na jv. leži obsežno Posavsko hribovje z Veliko (Čemšeniško) planino, Kumom, Mrzlico, Lisco in Bohorjem, zadaj pa so Medvednica in Gorjanci. Na j. strani je v bližini hribovje med Tuhinjsko dolino in Črnim grabnom, na obzorju pa seže pogled do Snežnika, Javornikov in Nanosa. Najlepši je pogled proti z. na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, levo od njih na Škofjeloško hribovje in del Julijcev s Triglavom. Od z. proti s. se zvrstijo Lepenatka, Veliki Rogatec, Olševa, Raduha in Peca, na s. pa Golte, Uršlja gora, Paški Kozjak in Pohorje.

Menina je bila med NOB zelo pomembno območje. Na njej so se zadrževale različne enote NOV in se uspešno bojevale, veliko borcev pa je tudi padlo. Zgovorne priče so številni spomeniki, ki jih srečamo ob poteh. V bližini doma je spomenik borcem, padlim na Menini. Na njem piše:
1941–1945
Stoterim mrtvim, a nesmrtnim borcem,
ki jih v naročje vzela je Menina.

Po uničenju Pohorskega bataljona na Osankarici se je težišče osvobodilnega boja na Štajerskem premaknilo na širše območje Menine tja do Save. Enote NOV so imele veliko podporo prebivalstva, zlasti kmetov. Na Menini je bila 6. avgusta 1943 oblikovana 6. slovenska narodnoosvobodilna brigada Slavka Šlandra s skoraj 800 borci. Bataljoni te brigade so napadali nemške postojanke v Zgornji Savinjski in Tuhinjski dolini. Šlandrova brigada je februarja 1944 pogosteje in siloviteje napadala nemške postojanke okoli Menine, predvsem zato, da bi preusmerila pozornost sovražnikovih enot, ki so napadale XIV. divizijo med njenim pohodom na Štajersko. Najhujši boji na območju Menine so bili 14. in 15. marca 1945, ko je XIV. SS-divizija napadla položaje Šercerjeve in Bračičeve brigade s. od Tuhinjske doline. Borci obeh brigad so se uspešno prebili iz obroča na Moravško. Na Menino so zavezniška letala odmetavala tudi vojaško pomoč.

Do Doma na Menini lahko pridemo tudi s prelaza Črnivec (4 h), od AP Golica v Tuhinjski dolini (2 h 30) in s Češnjic v Tuhinju (2 h 30). Pripeljemo se lahko po gozdni cesti iz Bočne (15 km) in iz Tuhinjske doline mimo Češnjic ter prek Biba planine (19 km).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine