Povezane trase

Opis kraja

RADMIRJE, 431 m, 469 preb. Jedro gručaste vasi stoji na zgornji prodnati terasi, imenovani Zgornje Radmirsko polje. Zaselki Straže, Birše in Razbore so na jz. in z. robu zgornje terase, zaselek Mrzlo Polje ob glavni cesti do cestnega križišča in mosta čez Savinjo, zaselek Brezje pa na j. robu Spodnjega Radmirskega polja. Na griču Straže (462 m) stoji baročna romarska župnijska cerkev sv. Frančiška Ksaverija, zgrajena med leti 1721 in 1725. Tam je bila prej cerkev sv. Barbare s konca 15. stol. Ko je leta 1715 morila kuga in je zavladala beda, so v njej postavili oltar s sliko sv. Frančiška Ksaverija, h kateri so začele romati množice ljudi s prošnjo za pomoč. Slika je delo ljubljanskega slikarja Ivana Mihaela Reinwaldta. Cerkev je postala premajhna, zato so jo podrli in zgradili novo. V cerkvi je zakladnica z dragocenimi darili različnih vladarjev in drugih pomembnih oseb iz zgodovine, med njimi npr. zlat kelih cesarice Marije Terezije, mašna plašča poljske kraljice iz leta 1759 in francoskega kralja iz leta 1763, srebrna monštranca nadvojvodinje Marije Ane itd. Zakladnica je na ogled po dogovoru z župnijskim uradom, telefon: 03/584 10 96. Starejša cerkev sv. Mihaela v središču vasi je bila omenjena že leta 1395. Prezidavali so jo v 16. in 18. stol., po potresu leta 1895 pa so jo obnovili. V cerkvi so trije zlati oltarji iz druge polovice 17. stol.

V Radmirju imajo trgovino, gostilno, mlekarno in poslovno enoto Cestnega podjetja Celje. Večina prebivalcev se preživlja s kmetijstvom in gozdarstvom, nekaj pa je zaposlenih na Ljubnem in v Nazarjah.

V Radmirju je bila 25. avgusta 1944 ustanovljena brigada VDV NOV Slovenije. Na ta dogodek spominja graniten spomenik pred vasjo ob stari cesti Ljubno–Radmirje. Iz Radmirja je doma Stane Terčak (1905–1976), pisec zgodovine NOB v celjski pokrajini.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine