Lokacija žiga

Žig TV je v Andrejevem domu, Šentvid pri Zavodnju 6, 3325 Šoštanj.

Povezane trase

Opis kraja

ŠENTVID PRI ZAVODNJU, 800 m, 46 preb. Hribovsko naselje samotnih kmetij na stranskih slemenih, ki se od glavnega slemena med Uršljo goro in Smrekovcem spuščajo proti Šaleški dolini. Leta 1900 je v kraju živelo 175 prebivalcev, od takrat pa se je število prebivalstva zaradi slabih možnosti za kmetovanje zmanjševalo, zlasti po II. svet. vojni, med katero je bila večina domačij požganih.

Šentvid je znan po ostrih bojih XIV. divizije s premočnimi nemškimi enotami v hudi zimi februarja 1944 na tem območju. Konec aprila 1944 je Šercerjeva brigada razbila nemško obrambo, ki se je utrdila v cerkvi in sosednjih hišah v bližini prelaza Spodnje Sleme na cesti Šoštanj–Črna na Koroškem. Sredi aprila 1945 so Nemci zgradili na prelazu močno postojanko, da bi zavarovali cesto Šoštanj–Črna za varen umik svojih enot na Koroško. Šercerjeva brigada je 24. aprila uničila postojanko ter zajela več sto sovražnikovih vojakov, ki so kopali strelske jarke in gradili utrdbe. Med boji so bile porušene cerkev sv. Vida in okoliške hiše, vendar jih po vojni niso obnovili. Novo cerkvico sv. Vida so postavili leta 1991; v njej je iz porušene cerkve ohranjen kip sv. Vida. V bližini je počitniški dom Termoelektrarne Šoštanj.
Na območju Šentvida nad Velunjskim grabnom je bila pozimi 1943/44 ustanovljena kurirska postaja S-34, ki je delovala do konca vojne. Sprva so bili na postaji trije ali štirje kurirji, pozneje pa pet ali šest. Komandir postaje je bil Valentin Škrabanja - Zdravko, ki je 18. aprila 1945 padel v boju z Nemci. V Velunjskem grabnu sta 6. oktobra 1944 padla kurirja Martin Tanjšek - Blaž in Blaž Toničev, 25. marca 1945 v bližini Belih Vod Anton Fele - Tone, aprila 1945 pa je bil hudo ranjen tudi Anton Meh - Rastko; za posledicami ran je umrl 16. avgusta 1945. Prek postaje S-34 so potekale pomembne zveze med Zgornjo Savinjsko dolino in Pohorjem. Zveze so vzdrževale kurirska postaja S-23 na območju Rečice ob Savinji, S-31 na Brdih nad Mislinjsko dolino, S 32 na območju Šentilja pri Velenju in K 11 na Smrekovcu. Krajevna skupnost Zavodnje, v katero sodi Šentvid, je 14. oktobra 1979 kurirjem postaje S-34 podelila domicil.

ANDREJEV DOM NA SLEMENU, 1086 m, stoji na prisojni jasi na sv. strani vrha Sleme (1167 m), na slemenu med Uršljo goro in Smrekovcem ter v bližini prelaza Spodnje Sleme (1081 m). Sodi v naselje Šentvid pri Zavodnju. Leta 1952 so ga postavili šoštanjski planinci in delavci Tovarne usnja Šoštanj. Poimenovali so ga po Andreju Stegnarju (1906–1981), prvoborcu NOV, dolgoletnem predsedniku PD Šoštanj, pobudniku graditve doma in direktorju tovarne. Dom je bil do leta 1991, ko ga je kupil dolgoletni zakupnik Milan Kretič, v lasti Tovarne usnja Šoštanj. Odprt je vsak dan, razen ob torkih. V domu in depandansi je 31 postelj in 52 skupnih ležišč; elektrika, vodovod, telefon: 03/589 51 54.

Od doma je razgled le proti vzhodu in jugu. Proti v. in jv. vidimo hribovje proti Šaleški dolini in dimnike šoštanjske termoelektrarne, pa tudi Ponikevsko planoto, Goro Oljko, Spodnjo Savinjsko dolino do Celja, Posavsko hribovje z Mrzlico in Kumom, proti j. pa v bližini Sv. Križ nad Belimi Vodami in Golte.

Do Andrejevega doma lahko pridemo tudi iz Šoštanja čez Zavodnje (4 h) in iz Topolšice čez Lom (2 h 15 min.). Po regionalni cesti iz Šoštanja je 18 km, iz Črne na Koroškem pa 12 km.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine