Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici na vhodnih vratih domačije Ivana Končnika, Topla.11, 2393 ­Črna na Koroškem, telefon: 02/823 81 96.        

Povezane trase

Opis kraja

TOPLA, 1020 m, 35 preb. Naselje samotnih kmetij leži v istoimenski dolini med Peco na s. in Čofatijevim vrhom (1605 m) na j. strani doline. Po dolini teče potok Topla. Na sončnih pobočjih, na katerih se strmina vsaj nekoliko uravna, so pred stoletji prvi naseljenci izsekali v gozdovih krčevine in jih počasi širili v večje površine, imenovane celki. Postopno so gradili stanovanjska in gospodarska poslopja, kmetije so postale kar majhni zaselki. V prejšnjih stoletjih je bilo za delo na velikih kmetijah potrebnih precej pridnih rok. Viri povedo, da je leta 1763 živelo na Končnikovi kmetiji poleg domače družine še 16 hlapcev in dekel. Končnikova kmetija je v zgornjem koncu doline najvišja, 1120 m visoko. Od nje se po dolini navzdol zvrstijo velike samotne kmetije Fajmut, Kordež, Florin in Burjak. Do vseh kmetij so speljane ceste, delo na njih pa so olajšali stroji. Kmetije so ohranile stara hišna imena in kmečko arhitekturo, dandanes pa se ukvarjajo predvsem z gozdarstvom in živinorejo.

Dolina Tople je bila zaradi izjemnih naravnih lepot ter etnoloških in kulturnozgodovinskih vrednot leta 1966 razglašena za krajinski park. Ta dolina pa je bila nekdaj znana tudi po rudarjenju. Začetki izkopavanja svinčene in cinkove rude v nedrjih Pece nad zgornjim koncem doline segajo v leto 1834. Ko so zaloge rude pošle, so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja rudnik zaprli. Nanj spominja ime Jama z vhodom v rudnik, ki je ob poti, po kateri smo prišli s Pece. Rudnik je zavarovan kot geološki naravni spomenik.

Topla je bila ves čas okupacije oporišče partizanov. Tam je bila novembra 1942 ustanovljena Koroška četa, v začetku aprila 1943 Koroški bataljon, aprila 1944 pa še Vzhodnokoroški odred. Leta 1942 je v taborišču pod Končnikovim mlinom delovala prva koroška tehnika. Koroški partizani so bili od tod prek radijske postaje povezani s štabom 4. operativne cone ter z glavnim štabom NOV in POS.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine