Lokacija žiga

Žig TV je v Domu na Peci.

Povezane trase

Opis kraja

DOM NA PECI, 1665 m, stoji nekaj višinskih metrov pod vrhom Male Pece (1731 m). Prvo kočo je leta 1928 zgradila Mežiška podružnica SPD. Partizani so jo 12. februarja 1943 požgali, da je okupator ne bi uporabil proti njim. Planinsko društvo Mežica je leta 1957 zgradilo velik nov dom, pozneje pa ga je še večkrat prenavljalo in posodabljalo. V nekdanji obmejni stražnici v bližini doma je mladinski odsek PD Mežica leta 1975 uredil Mladinski dom. Dom na Peci so leta 2003 temeljito posodobili in zgradili malo čistilno napravo. Stalno je odprt od 1. junija do 31. oktobra, sicer pa ob sobotah, nedeljah in praznikih. V dveh gostinskih prostorih je 80 sedežev, na terasi pred domom pa 60; tekoča voda, elektrika, telefon: 02/823 84 06. Najemnik doma je Roman Abraham, Trg 4. aprila 6b, 2392 Mežica. Informacije: Planinsko društvo Mežica, Ob Šumcu 9, 2392 Mežica, telefon: 02/823 53 78, in Viljem Blatnik, telefon: 031/638 349.

Do Doma na Peci lahko pridemo tudi iz Črne mimo Miheva (3 h 30). Na parkirni prostor Jakobe, 35 min. pod domom, pripelje gozdna cesta: iz Mežice je 12 km, iz Črne pa 16 km.

PECA je mogočna gora v s. verigi Karavank med Podjuno na avstrijskem Koroškem ter dolinami Koprivne, Tople in Meže. Ozka dolina Bele jo na z. loči od Obirja. Prek Pece teče državna meja; večji del gore je v Avstriji. Zgrajena je iz triasnih apnencev in dolomitov, v njeni notranjosti so bila ležišča svinčene in cinkove rude. Na manjši vrhnji planoti se najvišje dviga kopasta Kordeževa glava (2125 m), poimenovana po kmetiji Kordež v dolini Tople. Tri četrtine pobočij slovenskega dela Pece je poraslih s smrekovimi in macesnovimi gozdovi, med katerimi so planinski pašniki, zgornji rob pa je skalnat. Na Peci raste bogata alpska flora; tam najdemo tudi redke cvetlice, kot so najmanjši jeglič, alpska zlatica, kortuzovka in linejka.

S Kordeževe glave je čudovit razgled na vse strani. Na v. se za Mežiško dolino dvigajo Uršlja gora, Pohorje, Paški Kozjak in Boč. Na j. je pod nami dolina Tople, naprej pa vidimo Smrekovško pogorje, Raduho, Olševo in Kamniško-Savinjske Alpe, ob dobri vidljivosti pa na jz. obzorju tudi Julijske Alpe s Triglavom. Na z. se vleče dolg hrbet Karavank z Obirjem in Košuto v ospredju. Na s. strani je dolina Podjune s Pliberkom, zadaj se dvigata Gólica in Svinška planina, na obzorju pa je širna veriga Visokih in Nizkih Tur. Čeprav Kordeževa glava ni vključena v TV, pohodnikom priporočamo, da jo obiščejo; od Doma na Peci je po zložni poti samo 1 h 30.

Deset minut od Doma na Peci je votlina z bronastim kipom kralja Matjaža, delo akademskega kiparja Marjana Keršiča - Belača. Votlino so uredili v spomin na priljubljenega kralja Matjaža, o katerem legenda pripoveduje, da spi v notranjosti Pece. Ko se mu bo brada sedemkrat ovila okrog kamnite mize, se bo zbudil in prišel s svojo vojsko pomagat ljudem.

Tudi na območju Pece je bilo več kurirskih poti. Jeseni 1944 se je z območja Raduhe na Peco umaknila kurirska postaja K-15. Komandir postaje je bil Franc Pečnik - Miha, na postaji pa je bilo 14 kurirjev. Bivak so si uredili visoko nad dolino Tople. Zveze so vzdrževali s K-11 na Smrekovcu, K-17 v Holmecu, K-9 na območju Olševe nad Solčavo in K-10 pri Koprivni.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine