Lokacija žiga

Žig TV je v gostišču »Kocka bar«, Poljana 20a, 2391 Prevalje, telefon: 02/ 824 06 80.

Povezane trase

Opis kraja

POLJANA, 450 m, 139 preb. Razloženo naselje z gručastim jedrom ob cerkvi sv. Janeza Krstnika leži v srednjem delu Mežiške doline ob regionalni cesti Prevalje–Črna na Koroškem. Tam se odcepi cesta čez mejni prehod Holmec na avstrijsko Koroško. Nekdanje kmečko naselje je spremenilo svojo podobo, saj so tam zgradili stanovanjske hiše tudi zaposleni iz drugih krajev Mežiške doline. Gotska cerkev sv. Janeza Krstnika ima bogato notranjost. V prezbiteriju je križni obok z rebri, ki rastejo neposredno iz sten. Velika dragocenost je plastika na glavnem oltarju iz začetka 16. stol. z glavo sv. Janeza Krstnika na krožniku. Na oltarni mizi je vzidan rimski nagrobnik. Pri hiši št. 14 raste mogočna stara lipa, katere deblo obsega kar 580 cm.

Na Poljani je bilo 7. julija 1904 veliko slovensko zborovanje. Leta 1935 so na bližnjem polju uprizorili množično zgodovinsko igro Franceta Brenka, takratnega učitelja na Strojni, Poslednje ustoličenje. Poljana je dala leta 1907 naslov in delno tudi snov pisatelju in tedanjemu župniku na bližnjem Šentanelu Francu Ksaverju Mešku za roman Na Poljani. O tem kraju je v potopisu Od Meže do Poljane pisal tudi pisatelj Prežihov Voranc.

Na Poljani so 13. in 14. maja 1945 potekali zadnji boji 2. svetovne vojne. Borci XIV. divizije in 3. jugoslovanske armade so tam ustavili nemške kolone, ki so se umikale proti Pliberku. V hiši Poljana 22 je poveljstvo naše vojske od predstavnikov nemških enot zahtevalo, naj se vdajo. Ker tega niso hoteli storiti, so jih borci XIV. divizije, ki so obvladovali cestno križišče, s silovitim ognjem prisilili, da so položili orožje. Borci NOV so tedaj na Poljani zajeli približno 11.000 nemških vojakov. Skupaj z Britanci so 15. maja 1945 v bližini Pliberka k vdaji prisilili tudi ustaške in kvislinške enote, ki so se še vedno upirale. S tem je bila končana 2. svet. vojna v Evropi. Ob robu naselja stoji spomenik XIV. diviziji in 3. armadi, ki sta na tem kraju razorožili nemško armado, ob cestnem križišču pa je veličasten spomenik Svobodi in miru, delo kiparja Stojana Batiča, odkrit maja 1985 ob 40. obletnici osvoboditve. Skulptura simbolizira razpočeno bombo, iz nje pa vzletavajo golobi, glasniki miru.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine