Povezane trase

Opis kraja

LEŠE, 540 m, 531 preb. Strnjeno obcestno naselje leži v Leški kadunji med Riflovim vrhom (726 m) na s., Volinjekom (886 m) na z. in Jankovcem (1200 m) na j. strani. V zadnjih letih so na pobočjih nad kadunjo zgradili številne nove hiše. V začetku 19. stol. je bilo na Lešah le nekaj kmetij. Leta 1818 so po naključju odkrili ležišče rjavega premoga in bratje Rosthorn, lastniki prevaljskih fužin, so ga začeli kopati. Zraslo je rudarsko naselje. V rudniku je občasno delalo celo do 900 rudarjev. Nekaj rudarskih hiš iz 19. stol. še zdaj spominja na te čase. Rudnik je večkrat menjal lastnike. Premog so kopali do leta 1939, potem pa so rudnik opustili, ker je zmanjkalo premoga. Rudarji so se zaposlili v mežiškem rudniku in ravenski železarni. Takrat so razdrli tudi rudniško železnico, s katero so prevažali premog na Prevalje. Leše so imele največ prebivalcev, ko je obratoval rudnik, leta 1880 kar 982. Po zaprtju rudnika se je njihovo število zmanjšalo za polovico. Večina aktivnih prebivalcev je zdaj zaposlena v tovarnah družbe Metal Ravne in v prevaljskih podjetjih, le nekaj se jih preživlja s kmetijstvom in gozdarstvom. Na Lešah so podružnična osnovna šola, trgovina in gostilna.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji