Lokacija žiga

Žig TV je v prvi baraki, ki je stalno odprta.

Povezane trase

Opis kraja

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA TRŠKA GORA, 950 m, stoji na strmem gozdnatem pobočju, tik nad grapo potoka Porodnica. Sestavljajo jo tri barake, ki so jih obnovili leta 1989. Imenovali so jo tudi Sladki, ker jo je partizan Štaleker iz Golavabuke zalagal z medom. To je edina ohranjena partizanska bolnišnica od šestih, ki so od aprila 1944 do osvoboditve delovale na zahodnem Pohorju. Upravnik vseh teh bolnišnic je bil dr. Ivo Kopač - Pavček (1916–1988), po katerem se je udomačilo ime Pavčkove bolnišnice. V njih se je zdravilo približno 300 ranjenih partizanov. Bolnišnica Trška gora je bila dostopna le po strugi potoka, saj zdajšnje ceste tik nad bolnišnico takrat še ni bilo. Ob poti so pred bolnišnico v dveh vitrinah razstavljeni dokumenti in fotografije o delu Pavčkovih bolnišnic. Za bolnišnico Trška gora, ki je zgodovinski spomenik, skrbi Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine