Lokacija žiga

Žig TV je v točilnici Počitniškega doma Partizanka.

Povezane trase

Opis kraja

POČITNIŠKI DOM PARTIZANKA NA MALI KOPI, 1443 m, stoji na
j. strani vrha Mala Kopa (1524 m) in spada v razloženo naselje Legen (št. 168). V spomin na pohorske partizane so ga zgradili prebivalci Mislinjske doline in ga 22. julija 1955 odprli kot Partizanski dom na Mali Kopi. O tem govori spominska plošča pri vhodu v dom. Dom je bil v lasti Občinskega odbora ZZB NOV Slovenj Gradec, leta 1996 pa ga je ta prodal Občini Slovenj Gradec. Podjetje Gorski turistični center Kope iz Slovenj Gradca je leta 1974 zgradilo dodatni objekt s samopostrežno restavracijo in dodatnimi ležišči. Z domom, ki je stalno odprt, zdaj gospodari družba Leštan&Leštan iz Ljubljane. V njem je 110 ležišč; elektrika, tekoča voda, telefon: 050/331 596. Na Mali Kopi se prvič srečamo z Evropsko pešpotjo E-6, ki vodi od Baltika do Jadrana.

Če se z vrha Male Kope ozremo proti Dravski dolini, vidimo vas Sv. Primož na Pohorju s kmetijami, raztresenimi po pobočju Male Kope, in jedrom pri cerkvi in šoli. Tam je bila 8. januarja 1944, prav na obletnico padca 1. pohorskega bataljona na Osankarici, ustanovljena 11. slovenska narodnoosvobodilna brigada Miloša Zidanška, imenovana tudi Pohorska brigada. Vanjo so bili vključeni borci Pohorskega odreda in Koroškega bataljona. Brigada je imela velik pomen za razvoj narodnoosvobodilnega gibanja v tem delu Slovenije. Čeprav je delovala na celotnem Pohorju, je 2. junija 1944 na Kaštivskem sedlu pod Malo Kopo izbojevala eno najpomembnejših zmag, saj je po srditem boju pregnala Nemce in s tem ustavila njihovo veliko ofenzivo proti partizanskim enotam na Pohorju. Malo pod Partizanskim domom na j. strani je od maja 1944 delovala partizanska bolnišnica KRN, sicer ena izmed znamenitih Pavčkovih partizanskih bolnišnic.

Nad domom so 3. junija 1984 odkrili spomenik, posvečen borcem Zidanškove brigade, 1. pohorskemu bataljonu, enotam 4. operativne cone, 1. in 2. pohorskemu odredu, XIV. diviziji, šestim partizanskim bolnišnicam in pohorskim kmetom. Na osrednjem tonalitnem obelisku je pritrjena plošča, ki spominja na zmagoviti boj Zidanškove brigade 2. junija 1944, plošče na štirih tonalitnih kvadrih pa povedo, komu vse je posvečen spomenik. Na eni od njih piše: »Pohorskim kmetom za velik prispevek, ki je omogočil narodnoosvobodilni vojski nove boje do končne zmage.«

Do Počitniškega doma Partizanka se lahko pripeljemo tudi po lokalni cesti iz Slovenj Gradca (16 km).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine