Lokacija žiga

Žig TV je v Domu na Osankarici.

Povezane trase

Opis kraja

DOM NA OSANKARICI, 1193 m, stoji sredi obširnih gozdov na kraju, imenovanem Osankarica. Mimo pelje lokalna cesta Lukanja–Šumik. Dom je leta 1958 zgradilo Gozdno gospodarstvo Maribor, leta 1996 pa ga je prodalo Ani Škrinjar iz Kota pri Oplotnici. Dom je izhodišče za obisk bojišča Pohorskega bataljona, v njem pa se radi ustavijo tudi obiskovalci Črnega jezera, gozdarji, lovci in planinci. Odprt je vse leto; v sobah je 28 postelj, elektrika, tekoča voda, telefon: 02/845 01 13.

V prizidku doma je urejena muzejska zbirka »Partizansko Pohorje«, ki prikazuje narodnoosvobodilni boj na Pohorju, zlasti pa poslednji boj legendarnega Pohorskega bataljona. V muzejski avli je tudi maketa tabora Pohorskega bataljona.

Pohorskemu partizanskemu bataljonu so bili septembra 1942 priključeni Kranjčev bataljon 2. grupe odredov, ki se je iz Gorenjske prek Koroške prebil na Pohorje, ter Šaleška, Savinjska in Ruška četa. Novembra je bil ustanovljen tudi ženski vod. Komandant bataljona je bil Rudolf Mede - Groga. Na območju, na katerem so bili Nemci zelo občutljivi, hkrati pa v najtežavnejšem obdobju za narodnoosvobodilno gibanje na Štajerskem, je Pohorski bataljon s svojimi akcijami zadajal okupatorju hude udarce. V štirih mesecih je izvedel 105 napadov in šest večjih akcij, poleg tega pa je požgal devet objektov. 21. decembra 1942 je prišel na Osankarico in si tam uredil zimsko taborišče.

8. januarja 1943 se je okoli 12. ure začela zadnja usodna bitka Pohorskega bataljona. Približno 2000 nemških vojakov je obkolilo taborišče. Moralno izjemno trden in borben bataljon, ki je do tedaj vedno odbil številne nemške napade, ni imel podatkov o sovražnikovi moči in je boj sprejel. Po prvem spopadu so se Nemci umaknili in začeli z minometi obstreljevati taborišče. Partizani so se skušali prebiti, a bilo je prepozno. V junaškem boju je padel celoten bataljon, 69 borcev in bork, le ranjenega Franca Kunaverja - Sulca so Nemci ujeli in ga 30. julija 1943 ustrelili pri Ljubnem ob Savinji. Padec Pohorskega bataljona je hudo prizadel narodnoosvobodilno gibanje na Štajerskem, njegov junaški boj pa je bil velika vzpodbuda za nadaljnje boje z okupatorjem. Sedem borcev Pohorskega bataljona so razglasili za narodne heroje. Že 3. maja 1943 pa je bil na Golteh ustanovljen drugi Pohorski bataljon.

Na kraju poslednje bitke Pohorskega bataljona so 4. julija 1959 odkrili spominska znamenja. Osrednji spomenik stoji v bližini nekdanje zemljanke štaba bataljona. Z večjimi granitnimi kvadri so označena mesta zemljank, z manjšimi pa položaji okoli taborišča. Na manjših so napisana partizanska imena bork in borcev, padlih v boju. Na osrednjem spomeniku piše:
»V boj za svobodo sveta
ste šli kot ponosni junaki.
Venec je večno zelen,
Pohorje vam spomenik.«

V bližini Osankarice, v Kotu nad Oplotnico, je bila maja 1944 ustanovljena kurirska postaja S-10, ki je štela 10 do 12 kurirjev. Prebivali so v leseni baraki, ki so jo zgradili nad kamnolomom v Cezlaku. Komandir je bil Franc Gašperlin - Mihec. Kurirji so vzdrževali zveze s kurirskimi postajami S-2a pri Ločah, S-11 na Kumnu pri Lovrencu na Pohorju, S-12 na Lobnici nad Rušami, S-13 v Planici nad Framom in s S-33 na območju Stranic.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine