Lokacija žiga

Žig TV je v gostilni Olaj, Gančani 1c, 9231 Beltinci, telefon: 02/542 11 97.

Povezane trase

Opis kraja

GANČANI, 179 m, 996 preb. Gručasto naselje leži ob cestah Beltinci–Dobrov¬nik in Bratonci–Bogojina na ravnini Dolinsko, ki se razteza med reko Muro in gričevjem Goričko v s. delu Prekmurja. Naselje obdajajo širna polja, na katerih pridelujejo pšenico in koruzo. Na s. strani proti reki Ledavi so tudi travniki in mešani gozd. Na območju Gančanov je bila naselbina že v bakreni dobi, vendar je kmalu propadla. V srednjeveških listinah so Gančani omenjeni kot del lendav¬skega veleposestva, cerkveno pa so pripadali turniški pražupniji. Po letu 1648 so postali last graščine v Beltincih. V središču naselja je podružnična cerkvica Srca Jezusovega. Šola je bila ustanovljena leta 1876, leta 1978 pa so jo zaprli; otroci zdaj hodijo v šolo v Beltince. Prebivalci se preživljajo s poljedelstvom in živinorejo, razvita pa je tudi obrt, zlasti tradicionalno sodarstvo in novejše pletilstvo, pa tudi nekatere druge obrti. Precej krajanov se vozi na delo v Beltince in Mursko Soboto. V Gančanih sta dve trgovini in več gostiln. Naselje sodi v dostavni okoliš pošte Beltinci.

Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije se začenja prav v Gančanih. Kraj ima namreč velik pomen za narodnoosvobodilno gibanje v Prekmurju. V Križaničevem hrastju na j. strani naselja naj bi bil 18. oktobra 1941 sestanek okrožnega komiteja KPS za Prekmurje, vendar je bil izdan. Madžarski vojaki so obkolili dogovorjeni kraj. V nenadnem spopadu je padel Štefan Kovač - Marko, politični vodja narodnoosvobodilnega gibanja v Prekmurju. Laže ranjen je bil Vinko Megla, vendar se je skupaj s preostalimi člani, ki so na sestanek šele prihajali, rešil. Ob cesti, ki pripelje iz Beltincev, stoji tik pred Gančani spomenik narodnemu heroju Štefanu Kovaču - Marku. Rojen je bil 28. avgusta 1910 v Nedelici pri Turnišču. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, potem pa se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v Murski Soboti in Mariboru, kjer se je vključil v napredno gibanje in postal član Komunistične partije. Leta 1938 je postal sekretar okrožnega komiteja KPS za Prekmurje. Februarja 1940 so ga zaprli v koncentracijsko taborišče v Bileči. Aprila 1941 je kot vojni ujetnik pobegnil v Prekmurje in začel tam organizirati narodnoosvobodilno gibanje. Priporočam, da obiščete njegovo rojstno hišo v Nedelici, št. 118. To je značilna, s slamo krita panonska hiša, urejena kot etnološki in kulturno-zgodovinski spomenik. Za hišo muzej skrbi herojev sin Štefan Kovač, telefon: 041/781 447. Ogled je mogoč ob vsakem času; če Kovačevih ni doma, lahko pokličite tudi sosedovo telefonsko številko, napisano na vratih. V Nedelico se pripeljemo iz Gančanov skozi Turnišče ali iz Beltincev skozi Lipo in Gomilico.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine