Povezane trase

Opis kraja

PREDJAMA, 520 m, 85 preb. Gručasto naselje stoji nad zatrepom doline potoka Lokva, ki pod 123 m visoko steno ponikne v kraško podzemlje. Najpomembnejši znamenitosti kraja sta Predjamski grad in Jama pod njim. Kraj je bil z imenom Jama prvič omenjen leta 1274, zdajšnje ime pa je dobil ob koncu 18. stol. Cerkev Marije Sedem žalosti je bila posvečena leta 1449. Pri cerkvi raste stara lipa, pod njo pa je, kot pravi legenda, pokopan vitez Erazem Predjamski. Na spominski plošči pri bližnjem parkirnem prostoru preberemo, da je bil v Predjami 30. avgusta 1944 ustanovljen Jeseniško-bohinjski odred. Pred Predjamskim gradom je gostilna Požar, v kateri so tudi prenočišča. AP je v kilometer oddaljenem Bukovju, poleti pa v Predjami; redne avtobusne zveze so z 10 km oddaljeno Postojno.

Predjamski grad je tesno naslonjen na skalno steno in prilagojen za obrambo pred napadi. Čez jarek, ki je zdaj zasut, je vodil dvižni most. Grad je leta 1570 zgradila plemiška družina Kobencl. Na grajskem zidu je rodbinski grb z letnico 1583. Leta 1810 je postala lastnica gradu družina Coronini, leta 1846 pa družina Windischgrätz. Od konca 2. svetovne vojne ga upravlja podjetje Postojnska jama Turizem. V gradu je zanimiva muzejska zbirka predmetov, ki so jih našli v podzemnih jamah in dokazujejo, da je človek prebival v njih že v mlajši kameni dobi. Razstavljena sta tudi gradivo o nekdanjih lastnikih in zbirka dokumentov iz obdobja NOB o partizanskem sodišču in partizanski tiskarni, ki sta bila nekaj časa nameščena v gradu.

Z gradu vodijo stopnice v prvotni srednjeveški Jamski grad, ki je postavljen v večjo naravno votlino v skalni steni, obzidani z zunanje strani. Za tiste čase je bil nezavzetna trdnjava. Prvič je bil omenjen leta 1274. Lastnica gradu je bila družina Lueger. Znan je predvsem po Erazmu Luegerju -Predjamskem, zadnjem roparskem vitezu na Slovenskem. Grajsko trdnjavo je jeseni in pozimi 1483 oblegala cesarska vojska, vendar gradu ni mogla zavzeti. Po legendi se je Erazem oskrboval s hrano po naravnem rovu iz Vipavske doline. Šele ko je bil izdan, so ga leta 1484 ubili.

Predjamski grad je odprt za ogled: od maja do septembra od 9. do 19. ure, marca, aprila in oktobra od 10. do 17. ure, januarja, februarja, novembra in decembra pa od 11. do 16. ure; v teh štirih mesecih je ob ponedeljkih zaprt. Informacije: 05/751 52 60.

Jama pod Predjamskim gradom je dolga 7571 m, za turistični obisk je urejenih 900 m. V jami ni elektrike, zato potrebujemo za obisk ročno svetilko in jamsko opremo. Jamo je izoblikovala ponikalnica Lokva. Podzemni rovi so razporejeni v štirih nadstropjih, ki jih povezuje več brezen. V najvišjem nadstropju sta Erazmova luknja in jama Fiženca, v kateri prezimujejo netopirji. V drugem nadstropju je vhod v Konjski hlev, ki je bil nekdaj res hlev, in v Imenski rov. Tretje nadstropje je težko dostopno. Najnižje, četrto nadstropje, je ponorna jama potoka Lokve, za njo pa so še neraziskani rovi z vodnimi potmi pod Nanos in do Vipavske doline. Za obisk jame se je treba dogovoriti pri upravi Postojnske jame Turizem v Postojni.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji