Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici pri vhodu v stavnico.

Povezane trase

Opis kraja

PARTIZANSKA TISKARNA SLOVENIJA, Vojsko 64, je v težko dostopni grapi v Studencih, 805 m, v bližini izvira potoka Studenec na sz. strani hriba Štrangel (1110 m) nad Gorenjo Kanomljo. To je majhno naselje z objekti za stavnico, tiskarno in bivanje, zgrajeno sredi poletja 1944. V tiskarni je med vojno delalo približno 50 ljudi. Na močnem toku potoka so postavili tudi elektrarno. Tiskarno so opremili z manjšim tiskarskim strojem iz zaprte tiskarne Ančka 222 na Vogerskem ter z avtomatskim hitrotiskalnim strojem in stavnim materialom, ki so ga na skrivaj pripeljali iz Milana. Dve toni in pol težak stroj jim je uspelo iz Milana prepeljati v Gorico, nato pa v Vipavsko dolino in Trnovski gozd ter na Vojskarsko planoto, od koder so ga z vrvmi spustili v tiskarno.

Najpomembnejša naloga tiskarne je bila tiskanje Partizanskega dnevnika; prvo številko so natisnili 18. septembra 1944. Kot glasilo pokrajinskih odborov OF za Primorsko in Gorenjsko je v nakladi 5000 izvodov izhajal vsak dan, razen ob ponedeljkih. Partizanski dnevnik so tiskali do 1. maja 1945, ko je Partizanska tiskarna Slovenija prenehala delati ilegalno, njeno osebje in dejavnost pa so preselili v Trst. Časnik so potem tiskali v tiskarni italijanskega dnevnika II Piccolo in ga 15. maja 1945 preimenovali v Primorski dnevnik. Partizanski dnevnik je bil med 2. svetovno vojno edini dnevnik, ki ga je v okupirani Evropi tiskalo odporniško gibanje! Partizanska tiskarna Slovenija je tiskala tudi časopis II nostro avvenire, knjige, brošure in propagandne letake.

Partizanska tiskarna Slovenija je kulturno-zgodovinski spomenik, zanj pa zdaj skrbi Mestni muzej Idrija. V stavnici je lepo urejena razstava tiska in klišejev ter pripomočkov za delo tiskarne. Vse naprave, stroji in elektrarna še zdaj brezhibno delujejo, obiskovalci pa se o tem lahko prepričajo, saj jih oskrbnik na njihovo željo tudi vključi. Stalni oskrbnik tiskarne Albin Skok je doma v zaselku Vojščica, Vojsko 78. Za ogled je tiskarna odprta od 15. aprila do 15. oktobra vsak dan od 9.00 do 16.00 ure, sicer pa lahko oskrbnika tiskarne pokličete tudi po telefonu, na št.: 041/ 479 652.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine