Lokacija žiga

Žig TV je v kiosku pri vhodu v bolnišnico.

Povezane trase

Opis kraja

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA, 536 m, je skrita v soteski Pasice, skozi katero teče potok Cerenščica. Postavili so jo konec leta 1943 za potrebe IX. korpusa NOV in POS. Sestavljalo jo je 12 barak, za vojne razmere pa je bila dokaj dobro opremljena. Imela je svojo elektrarno, uporabljali pa so celo rentgen. Pred napadom je bila zavarovana z obročem utrdb in minskimi polji. Dostop je bil mogoč le po strugi Cerenščice. Domačini, ki so skrbeli za oskrbo, bolnišnice niso izdali. Prve ranjence so sprejeli 23. decembra 1943. V bolnišnici se je hkrati lahko zdravilo približno sto ljudi; v letu in pol se je v njej zdravilo 978 ranjencev, med njimi več kot 500 hudo ranjenih. Borce, ki so umrli v bolnišnici, so pokopali v neposredni bližini, po vojni pa prenesli v skupno grobnico v Cerkno. V začetku je bolnišnico vodil njen ustanovitelj dr. Viktor Volčjak, januarja 1944 pa je vodstvo prevzela dr. Franja Bojc - Bidovec, po kateri je bolnišnica dobila ime. Bolnišnica je imela prek kurirske postaje P-35 na Poljanah zvezo z vojaškimi enotami in oblastnimi organi. Nemci bolnišnice niso nikoli odkrili. Zelo so se ji približali 25. marca 1945 ter v bližnjem Podnjivču požgali več hiš. Leta 1947 je bila bolnišnica Franja razglašena za kulturni spomenik, za katerega skrbi Mestni muzej v Idriji. Leta 1989 jo je poškodoval zemeljski plaz, že leto pozneje pa so popolnoma obnovili vse objekte in pristopno pot.

Soteska Pasice je bila zaradi petih slapov, brzic, delovanja vode, ki je oblikovala erozijske lonce, ter navpičnih sten že v začetku 20. stol. zanimiv cilj planincev. Cerkljanska podružnica SPD je 23. avgusta 1908 odprla pot, ki jo je v skale v soteski vklesal Peter Brelih iz Cerknega. Po 1. svetovni vojni, ko je to območje pripadlo Italijanom in so bila slovenska društva prepovedana, je pot propadla.
Bolnišnico Franjo si od 1. aprila do 30. septembra lahko ogledamo vsak dan od 9. do 18. ure, od 1. oktobra do 31. oktobra vsak dan: 9.00–16.00, od 1. novembra do 31. marca. V primeru ugodnih vremenskih razmer za najavljene skupine izven urnika.

Več informacij

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine