Lokacija žiga

Žig TV je v domu, kadar je zaprt, pa v skrinjici na sprednji strani doma.

Povezane trase

Opis kraja

POREZEN, 1630 m, je najvišja gora Cerkljanskega hribovja. Dviga se nad Baško grapo na z. in Cerkljansko kotlino na j. strani, na s. in v. strani pa sta globoki dolini Zadnje Sore in Davče. S. in v. pobočja so gozdnata, j. in z. pa so po večini pokrita s pašniki in senožetmi. Na Poreznu najdemo veliko alpskega rastlinja, med drugim alpsko možino, lepi jeglič, kratkodlakavo popkoreso, panonski svišč in sternbergov klinček.

Razgled s Porezna je čudovit. Na v. strani je v bližini hribovit svet Davče s samotnimi kmetijami, za njim Škofjeloško hribovje z Blegošem, še naprej Polhograjsko hribovje, Ljubljanska kotlina in Posavsko hribovje. Na j. strani vidimo najprej strma pobočja Porezna in Počanske gore nad ozko dolino Zapoške s Počami ter dolino Cerknice s Cerknim, naprej pa Bevkov vrh, Idrijsko hribovje in Trnovski gozd, pogled pa seže do Nanosa in Snežnika. Na jz. je pod nami globoka Zakojška grapa, nad njo pa se dviga Kojca. Proti z. je ob vznožju Porezna Baška grapa, nad njo vrhovi tolminskih gora, naprej pa Matajur; če je ozračje čisto, vidimo tudi Furlansko nižino in Dolomite. Na s. se nad Baško grapo dvigajo vrhovi Spodnjih Bohinjskih gora s Koblo, Črno prstjo, Rodico in Voglom, na j. pobočjih opazimo vasici Stržišče in Kal, za Črno prstjo pa se kaže Triglav; desno so v ospredju Slatnik, Lajnar in Dravh nad Soriško planino ter Ratitovec, v ozadju pa Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe.

Na Porezen lahko pridemo tudi iz Cerknega čez Poče (3 h 30), iz Hudajužne čez Jeseniško planino (3 h) in iz Zgornje Davče (3 h).

Med obema svetovnima vojnama so Italijani močno utrdili vrh Porezna. Še zdaj je videti dolge betonirane podzemne hodnike do utrdb, obrnjenih proti tedanji državni meji. Med NOB so na območju Porezna delovale različne partizanske enote, tam so bila tudi osvobojena ozemlja na Cerkljanskem. Na Porezen pa nas najbolj spominjajo tragični dogodki marca 1945, ko so Nemci želeli v svoji zadnji ofenzivi »Winterende« (»Konec zime«) potisniti enote NOV stran od prometnih poti, tako da bi se lahko varno umaknili iz Italije in Slovenije. V noči s 23. na 24. marec 1945 so s Črnega vrha prišli na Porezen borci Kosovelove brigade, Gorenjskega vojnega področja, Inženirsko-tehničnega bataljona XXXI. divizije, kulturniška skupina IX. korpusa in predstavniki različnih civilnih ustanov, skupaj približno tisoč ljudi. Na Poreznu so nameravali ostati čez dan, naslednjo noč pa nadaljevati pohod proti Bohinju. Toda 24. marca zjutraj se je del 14. SS policijskega polka v gosti megli povzpel na Porezen in presenetil na boj nepripravljene borce, ki so počivali v podzemnih hodnikih in kavernah. V spopadu je padlo 36 borcev in bork, 183 pa so jih ujeli v podzemnem hodniku in okolici. Tega in naslednjega dne so jih 145 brez sojenja ustrelili pri Zaprviču in v Jesenici. Na to tragedijo opozarja spomenik na vrhu Porezna, PD Cerkno pa vsako leto konec marca organizira spominski pohod na Porezen; po navadi se ga udeleži veliko ljudi.

DOM ANDREJA ŽVANA - BORISA NA POREZNU, 1590 m, stoji nekaj metrov pod vrhom na njegovi s. strani. Prvo kočo je na vrhu Porezna leta 1907 postavila Cerkljanska podružnica SPD, vendar je med obema svetovnima vojnama propadla. Planinsko društvo Cerkno je leta 1949 preuredilo nekdanjo italijansko vojašnico v planinsko postojanko, leta 1986 pa jo je obnovilo in ji dozidalo še eno nadstropje. Dom so poimenovali po Andreju Žvanu - Borisu (1915–1945), ki je 24. marca 1945 padel v boju z Nemci na Poreznu. Upravlja ga PD Cerkno; odprt je od začetka julija do konca avgusta, maja, junija, septembra in oktobra pa ob sobotah, nedeljah in praznikih. V šestih sobah je 20 postelj, na skupnih ležiščih pa 24 ležišč; voda kapnica, elektrika (sončne celice), telefon: 050/615-245. Informacije: Tone Derlink, Poče 46, 5282 Cerkno, telefon: 05/377 51 35.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji