Povezane trase

Opis kraja

PETROVO BRDO, 803 m, 126 preb. Razloženo naselje leži na prevalu med Baško grapo in Selško dolino, kjer je razvodje med porečjema Save in Soče. Sodi v dostavni okoliš 5 km oddaljene pošte Podbrdo, tam pa je tudi najbližja ŽP. Preval povezuje Slatnik (1600 m) na s. in Porezen (1630 m) na j. strani. Skozi naselje pelje regionalna cesta Železniki–Podbrdo, na prevalu pa se od nje odcepi cesta v Sorico in na Soriško planino. Med obema svetovnima vojnama je tam potekala jugoslovansko-italijanska državna meja. V bližini prevala so Italijani postavili veliko obmejno postojanko, v okolici pa več betonskih utrdb. V preurejenem poslopju je zdaj Dom upokojencev. Ljudje se preživljajo s kmetijstvom, nekaj pa je zaposlenih v Podbrdu. Tik pod prevalom na primorski strani je gostilna Dakskobler.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine