Povezane trase

Opis kraja

JAVORJE, 697 m, 189 preb. Razložena vas leži na prisojnem pobočju Starega vrha, gručasto jedro pa je ob križišču cest v Poljansko in Selško dolino ter proti Blegošu. V kraju so našli ostanke rimskega vodovoda, ki pričajo o zgodnji poseljenosti tega ozemlja. Za časa freisinškega gospostva je bil v Javorjah sedež županije. V vasi je kapelica z gotsko Pieta iz okoli leta 1440 in freskami Štefana Šubica iz 1861. Na razglednem pomolu stoji župnijska cerkev sv. Tilna iz začetka 18. stol. s slikami Janeza Šubica, oltarji Štefana Šubica in Layerjevim križevim potom. V Javorjah so podružnična osnovna šola, trgovina, gostilna in Kmetijsko-gozdarska zadruga. Prebivalci se preživljalo s kmetijstvom, precej pa je zaposlenih v Škofji Loki, Poljanah in drugod.

Kraj je zapisan tudi v zgodovini NOB. Oktobra 1943 so borci Prešernove in Vojkove brigade napadli žandarmerijsko postajo, ta pa se je potem odselila, ker se v kraju ni več čutila varno. Leta 1944/45 je v župnišču delovala partizanska šola. Šolsko poslopje in več drugih hiš je bilo med NOB požganih.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine