Lokacija žiga

Žig TV dobimo v domačiji Jožeta Peternela, p. d. pri Remcu, Delnice 4, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, telefon: 04/518 85 43.

Povezane trase

Opis kraja

DELNICE, 464 m, 131 preb. Gručasta vas stoji v zatrepu doline potoka Ločivnice pod Javorjami, prevalom Predole (698 m) in Gabrško goro. V vasi je trgovina, nekaj obrtnikov in oglarstvo Franca Čadeža. Prebivalci se preživljajo s kmetijstvom, nekaj pa je zaposlenih v Poljanah in Škofji Loki. Med okupacijo je bilo več domačij požganih, življenje pa je izgubilo 30 domačinov.

Na območju Delnic je od spomladi 1943 do novembra 1944 delovala kurirska postaja G-5. Razvila se je iz terenske kurirske skupine, ki je že leta 1942 vzdrževala zveze med Poljansko in Selško dolino. Prvi komandir postaje je bil Maks Kos - Krištof, ki je padel v boju z Nemci 17. julija 1943. Na postaji je bilo 15 kurirjev. Zveze so vzdrževali z G-3 v Martinj Vrhu, G-7 v Vinharjih nad Poljanami in G-13 na Gabrški gori. Med opravljanjem odgovornih nalog so padli kurirji Tomaž Čadež - Karo, Jakov Justin, Anton Kos - Avgust in Evgen Luznar - Vinetu. Zaradi težavnih razmer je bila G-5 novembra 1944 priključena postaji G-13. Na G-5 in padle kurirje spominjata spomenik sredi vasi in spominska plošča na hiši, v kateri hranijo žig TV.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine