Lokacija žiga

Žig TV je v točilnici planinskega doma.

Povezane trase

Opis kraja

KUREŠČEK, 826 m, se dviga na sv. strani višjega, gozdnatega Mokreca nad j. obrobjem Ljubljanskega barja. Ime je dobil v obdobju turških vpadov, saj so na njem kurili kresove, ki so opozarjali na turško nevarnost. Na vrhu hriba je nova božjepotna cerkev Marije Kraljice miru. Prejšnja cerkev je bila med 2. svet. vojno požgana, novo pa so na starih temeljih zgradili leta 1991. Tik pod vrhom stoji na prijazni senožeti Planinski dom na Kureščku. Tam je bila planinska koča že pred 2. svet. vojno, vendar so jo Italijani 19. marca 1942 požgali. Leta 1961 so zgradili zdajšnji dom; leta 1996 ga je župnijski urad Ig, ki ga tudi upravlja, popolnoma obnovil in povečal. Dom ima v zakupu družba Klančar&sinovi in je stalno odprt, razen ob ponedeljkih; v sobah je 50 postelj, tekoča voda, elektrika, telefon: 01/364 41 92.

Kurešček je privlačna izletniška točka, tja pa zlasti spomladi in jeseni radi prihajajo tudi planinci. Povsod se razprostira lepa in prijazna pokrajina z gozdovi in jasami ter lepimi razgledišči. Lepo vidimo Mokrec, Krim, Ljubljansko barje, Polhograjsko hribovje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Posavsko hribovje s Kumom in v bližini Turjak.

Kurešček in okoliške vasi ohranjajo številne spomine na narodnoosvobodilni boj na tem območju. Dve spominski plošči pri vhodu v dom seznanjata obiskovalce z nekaterimi dogodki med NOB. Prva pove, da je bilo v letih 1941–1942 tam shajališče prvih partizanskih borcev na tem območju, posebno junaške Mokrške čete. Na drugi plošči pa piše, da je osvobodilna misel združila prebivalce okoliških vasi na prvem mitingu avgusta 1941 in jih pritegnila k splošni ljudski vstaji proti okupatorju.

V »Pregledu zgodovine NOB v Sloveniji« je zapisano, da so Italijani v hajki 7. oktobra 1941 odkrili gozdno telefonsko zvezo od Mokreca prek Kureščka do Turjaka. Sumili so, da so jo uporabljali partizani.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji