Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici na levi strani vhoda v nekdanjo logarnico, ki je zdaj v zasebni lasti.

Povezane trase

Opis kraja

MOKREC, 1059 m, je hrib v Krimskem hribovju v s. delu velike Notranjske planote. To je hribovje na j. strani Ljubljanskega barja, ki se razteza od Kureščka do Ljubljanskega vrha, in se imenuje po najvišjem vrhu – Krim (1107 m). Globoko vrezana soteska reke Iška loči Krim od Mokreca. Tako kot vsa Notranjska planota je tudi Mokrec zgrajen po večini iz dolomitov in apnencev, med katerimi se pojavljajo neprepustne plasti skrilavcev in peščenjakov. Na Mokrecu je površje značilno kraško. Povsod se razprostirajo obsežni mešani gozdovi, v katerih živi precej divjadi. Tudi vrh je poraščen, zato z njega ni razgleda. Na območju Mokreca ni stalnih naselij. Prepredajo ga gozdne ceste, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi.

Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je v drugi polovici avgusta 1941 na Mokrecu uredilo sprejemni center za partizanske prostovoljce, od tam pa so jih razporejali v različne partizanske enote. Avgusta 1941 je bila ustanovljena tudi Mokrška četa. Spomladi 1942 so na Mokrecu začele delati partizanske obrtne delavnice, skladišča in ambulanta za prvo pomoč. Italijani so v svoji veliki ofenzivi 16. julija 1942 obkolili Mokrec, da bi uničili partizanske enote in narodnoosvobodilno gibanje. Boji so trajali do 26. julija in v njih je padlo večje število partizanov, precej pa so jih tudi zajeli. Požgali so partizansko taborišče in več vasi na obrobju, v Zapotoku in na Golem pa so ustrelili 14 aktivistov OF. Kljub temu narodnoosvobodilnega boja niso mogli uničiti. Že 6. oktobra 1942 je bila na Mokrecu ustanovljena Šercerjeva brigada. Zaradi pomembnosti tega območja so italijanske, pozneje pa tudi nemške in domobranske enote večkrat vdirale na osvobojeno ozemlje. Italijani so aprila 1943 po hudih bojih zasedli Mokrec in požgali 104 partizanske barake. Po kapitulaciji Italije so partizani na Mokrecu spet organizirali sprejemni center za prostovoljce. V vasi Golo na s. strani Mokreca je bila 10. septembra 1943 ustanovljena Ljubljanska brigada. V ofenzivi oktobra 1943 so Nemci na Mokrecu odkrili partizansko bolnišnico in v njej pobili 30 ranjencev.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine