Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici, nameščeni ob stavbi župnišča pri cerkvi.

Povezane trase

Opis kraja

SVETA TROJICA, 710 m, 12 preb. Gručasto naselje leži na hribčku Sv. trojica (730 m) okoli župnijske cerkve z enakim imenom. Po 2. svet. vojni se je do leta 1991 imenovalo Šivče, po zaselku na terasi pod cerkvijo. Mimo pelje cesta Velike Bloke–Cajnarje. V. pod vasjo teče po dolini potok Zviršček, pritok reke Cerkniščice. Kraj sodi v dostavni okoliš pošte Nova vas, 7 km. Prebivalci se preživljajo s kmetijstvom; dobro uspeva predvsem sadje. Največ prebivalcev je imela Sveta Trojica leta 1910, ko jih je tam živelo 50; po 2. svet. vojni se je število prebivalcev zelo zmanjšalo, tako da so zapr1i osnovno šolo, ki so jo obiskovali tudi otroci iz sosednjih krajev. Sv. Trojica je sicer znana tudi iz pripovedke o Martinu Krpanu.

Na območju Sv. Trojice so se partizanske enote večkrat bojevale z okupatorjevimi enotami in njihovimi sodelavci. Več bojev je imela Šercerjeva brigada; v noči na 28. januar 1943 se je spopadla z Italijani in jih prisilila, da so se umaknili s tega območja. Pomembno zmago nad nemškimi in domobranskimi četami je 27. in 28. septembra 1944 tam izbojevala XVIII. divizija NOV; odbila je napad ter sovražnika pregnala nazaj do Rakeka.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine