Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici na vrhu Velike Slivnice.

Povezane trase

Opis kraja

SLIVNICA je plečata gora na z. robu Bloške planote, sicer osrednjem delu Notranjske planote. Dviga se nad obširnim Cerkniškim poljem na j. strani, od tam pa je najlepši tudi pogled nanjo. Ob s. vznožju teče reka Cerkniščica, ki ločuje Bloško od Vidovske planote. Gora je po večini zgrajena iz dolomita, le proti vrhu iz jurskih apnencev. Strma s. pobočja so gozdnata, v spodnjem delu so povečini bukovi, v zgornjem pa iglasti gozdovi. J. pobočja so po večini travnata; na njih raste bujna flora. Na gori ločimo tri dele: zahodni del je Gradišče (858 m), tam so našli sledove keltskega taborišča, v osrednjem delu je najvišji vrh gore Velika Slivnica (1114 m), vzhodni del, ki se polagoma znižuje proti Bloškemu polju, pa se imenuje Medvednica (1024 m) po najvišjem vrhu tega dela. Nekaj pod Veliko Slivnico je »Coprniška jama«. Že Valvasor je pisal, da so v njej rajale čarovnice in iz jame na metlah jezdile na Klek. Čarovnice na metli so simbolno znamenje Slivnice.

S Slivnice je imeniten razgled, zlasti še na presihajoče Cerkniško jezero, Cerkniško polje in Cerknico ob vznožju. Od sv. do jv. strani se širi Bloška planota, zadaj pa se dvigajo Mala, Velika in Goteniška gora. Na j. strani se nad Cerkniškim jezerom pnejo Javorniki, levo od njih se kaže vrh Velikega Snežnika. Na z. vidimo najprej gozdnato Hrušico, Nanos, Trnovski gozd in Idrijsko hribovje, daleč zadaj pa Julijce s Triglavom. Na s. se v bližini razprostira Rakitniška planota s Krimom, na obzorju pa se dvigajo vrhovi Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.

Nekaj deset metrov pod najvišjim vrhom je Dom na Slivnici (1075 m), ki ga je leta 1964 zgradilo PD Cerknica. Zdaj je v lasti občine Cerknica in ta ga je dala v dolgoročen najem Franciju Frasu iz Ljubljane. Dom je odprt vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 11. do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 8. do 24. ure. V sedmih sobah je 19 postelj, v dveh skupnih spalnicah pa 20 ležišč; voda kapnica, elektrika, telefon: 01/709 41 40.

Najugodnejši dostop do Doma na Slivnici je iz Cerknice (1 h 30). Do parkirnega prostora v bližini doma pripeljeta lokalni cesti iz Cerknice (8 km) in Grahovega (12 km).
Gozdovi na Slivnici so med NOB večkrat dajali zavetje partizanskim enotam in aktivistom OF. Na območju Slivnice je bilo več bojev, najbolj znana pa je bitka Gubčeve brigade z Nemci 25. in 26. junija 1944. Tedaj je imel okupator velike izgube in se je moral umakniti na izhodišče, ne da bi uresničil svoj cilj.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine