Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici na vrhu Racne gore. Ker je Racna gora območje medvedov, lahko pohodniki, ki si ne upajo na vrh, dobijo žig Racne gore v skrinjici na Lovski koči Urška ob vznožju Racne gore.

Povezane trase

Opis kraja

RACNA GORA je podolgovata gora s slemenitvijo v smeri sz.–jv. v južnem delu Notranjske planote, ki je po Loškem potoku na sv. strani poimenovana Potočanska planota. Na jz. in j. strani gore ležita Loška dolina in Babno polje, na sz. sega do srednjega dela ceste Hrib–Stari trg pri Ložu, na sv. jo od gorskega hrbta nad dolino Loškega potoka ločujejo visoke doline in planote, na jv. pa sega do meje s Hrvaško. Gora je dolga približno 8 km, široka pa približno 4 km. Racna gora je tako kot vsa Potočanska planota zakrasel svet z razgibanim površjem, kotanjami, vrtačami in suhimi dolinami. Delno je porasla z iglastimi, delno z mešanimi gozdovi, na j. strani pa so med gozdovi obsežne košenice, s katerih je lep razgled do Snežnika in Javornikov. Racna gora ima več vrhov, visokih več kot 1000 m; vsi so poraščeni, zato niso razgledni. Najviše se dviga Petelinjek (1212 m) v jv. delu gore. Na s. gore je drugi najvišji vrh, imenovan enako kot gora (1140 m); na njem sta kontrolni točki TV in Notranjske planinske poti. Edino naselje Dolenje Poljane, 875 m, 10 preb., leži na j. pobočjih, sestavljata ga zaselka Dolenje in Zgornje Poljane. V vasi je leta 1869 živelo sto in leta 1931 še 91 ljudi, zdaj pa je zaradi težavnih življenjskih razmer skoraj izumrla. Na Zgornjih Poljanah stoji cerkev sv. Andreja (1065 m), znana po poslikanem lesenem stropu. Oba zaselka so avgusta 1942 požgali Italijani.

Na Racni gori je bila 19. novembra 1942 ustanovljena kurirska postaja TV 18. Prvi komandir je postal Anton Zigmund. Sprva so prenašali pošto trije kurirji, decembra 1942 pa je bilo na postaji že devet kurirjev. Vzdrževali so tri pomembne zveze: s kurirsko postajo TV-11 na Veliki gori, prek katere je prihajala pošta iz Kočevskega roga, s P-1 v bližini Mašuna (8 do 9 ur hoje), kamor so posredovali pošiljke za Primorsko, in s TV-12 pri Kočevski Reki. Po novem letu 1943 so jih dvakrat napadli domači domobranci in Italijani, v boju je padel kurir Anton Kočevar. Po kapitulaciji Italije se je postaja umaknila pred Nemci v požgani zaselek Zgornje Poljane, po osvoboditvi Loške doline pa se je naselila v Vrhniki pri Ložu ob vznožju Racne gore. Tam je ostala do septembra 1944, ko so jo zaradi domobranskih vdorov v Loško dolino umaknili v gozdove na Racni gori. Tedaj sta padla kurirja Jože Zalar in Anton Logar. Februarja 1945 so se kurirji preselili v Babno Polje. Tam so jih 14. marca 1945 presenetili v partizane preoblečeni domobranci in obkolili hišo, v kateri so bili nastanjeni. V boju je padlo šest kurirjev: Jakob Celarc - Rado, Rafael Čendak, Alojzij Škrbec, Franc Šraj, Franc Zakrajšek in neznani kurir s postaje TV-11. Kljub velikim izgubam je postaja vztrajala na tem območju in vzdrževala zveze do konca vojne.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine