Lokacija žiga

Žig TV je v dnevnem baru »Pri birtku«, Hrib-Loški Potok 12, 1318 Loški Potok, telefon: 01/836 70 15, in v skrinjici na oglasni deski pri trgovini Mercator.

Povezane trase

Opis kraja

HRIB-LOŠKI POTOK, 795 m, 353 preb., leži na dolinskem pragu med Retjiško in Travniško suho dolino ter na z. pobočju Martinovega vrha (944 m). Gručasto naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče občine Loški Potok, ki je bila znova ustanovljena leta 1995. Na razglednem griču Tabor (816 m) je zaselek Tabor z baročno župnijsko cerkvijo sv. Lenarta z letnico 1670 ter s cerkvijo sv. Barbare z letnico 1676 na pokopališču. Na griču so v 16. stol. zgradili utrjen tabor, v katerega so se zatekali pred turškimi napadi. V naselju so pošta, poslovalnica Nove Ljubljanske banke, osnovna šola, zdravstvena postaja, enota Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, enota Gozdnega gospodarstva Kočevje, kmetijsko-gozdarska zadruga ter več trgovin in gostišč.

V naselju in celotni dolini Loškega potoka so se enote NOV večkrat spopadale z okupatorjem oz. njegovimi pomagači. Partizani so že 9. maja 1942 napadli karabinjersko postajo, 17. maja 1942 pa so po dveh dneh bojev prisilili k vdaji belogardiste, ki so se utaborili na Taboru. Med veliko roško ofenzivo poleti 1942 se je na Taboru utrdila italijanska vojska; 5. avgusta je ubila pet aktivistov OF, oktobra pa dva partizana. Med nemško ofenzivo novembra 1943 so Nemci odpeljali v internacijo veliko moških. Na pokopališču na Taboru je grobnica s spomenikom 15 neznanim padlim borcem ter 42 borcem in žrtvam fašizma iz tega kraja in bližnjih vasi.

Na Hrib-Loški Potok se je mogoče pripeljati tudi iz Sodražice (12 km), Nove vasi na Blokah (13 km) in iz Starega trga pri Ložu (11 km). Iz kraja so tudi redne avtobusne zveze z Ljubljano.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine