Lokacija žiga

Žig TV je v Domu na Travni gori in v skrinjici na spodnji strani doma pred vhodom v gostišče.

Povezane trase

Opis kraja

DOM NA TRAVNI GORI, 890 m, stoji na veliki sončni jasi na planoti Travne gore. Sodi v naselje Ravni Dol, občina Ribnica. Po 2. svet. vojni ga je postavilo in oskrbovalo Turistično društvo Sodražica. Leta 1987 ga je prevzela Gasilska zveza Slovenije in ga popolnoma obnovila. Zdaj ga ima v zakupu Bruno Mikuljan, s. p. Odprt je ob sobotah, nedeljah in praznikih, po dogovoru pa tudi drugače. V domu je 96 ležišč. Telefon: 01/836 63 33.

Travna gora je podaljšek hrbta Velike gore v sz. smeri. Poraščena je z mešanimi gozdovi, na j. pobočjih pa so obsežni travniki. V gozdovih živi precej divjadi, največ srn, jelenov in divjih prašičev, pa tudi nekaj medvedov. Zato je razvit zlasti lovski turizem. Na tej gori ni nobenega izvira, ker se voda izgublja v kraškem podzemlju. Na območju Travne gore rastejo tudi nekatere zavarovane rastline, npr. zlati klobuk, brstična lilija, lovorolistni volčin in druge.

Na domu je spominska plošča s sporočilom, da je bila tam 13. julija 1941 ustanovljena 1. ribniška četa. Ob koncu septembra je imela že 29 mož. Bila je zelo dejavna, njeno delovanje je bilo občutiti po vsej okolici. Oktobra 1941 se je skupaj s Krimskim bataljonom spopadla z italijanskimi enotami, ki so preiskovale Travno goro. Spomladi 1942 se je priključila 3. bataljonu Ljube Šercerja, ki je deloval na širšem območju Ribnice, Kočevja in Notranjske.

Na območju Travne gore so se različne partizanske enote večkrat bojevale najprej z Italijani, potem pa z Nemci. Julija in avgusta 1942 so Italijani izvedli na tem območju veliko ofenzivo proti partizanskim enotam, v kateri je sodelovalo več kot 30.000 sovražnikovih vojakov. Italijani so požgali več naselij in pobili veliko ljudi, številne pa so odgnali v koncentracijska taborišča. Okupatorjevi vojaški dosežki niso bili v sorazmerju s silami, ki so sodelovale v ofenzivi. 26. marca 1943 so borci Šercerjeve, Cankarjeve, Gubčeve in Tomšičeve brigade v Jelenovem žlebu na j. strani Velike gore napadli italijanski bataljon Macerata in ga premagali. To je bila dotlej največja partizanska zmaga nad okupatorjem.

Razen po TV lahko pridemo do Doma na Travni gori tudi iz Sodražice (2 h), z avtomobilom pa se do tja lahko pripeljemo po gozdnih cestah iz Ribnice (13 km) in Sodražice (8 km).

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine