Lokacija žiga

Žig TV je v skrinjici pri spomeniku.

Povezane trase

Opis kraja

PUGLED PRI STAREM LOGU, 640 m, je bil do okupacije leta 1941 naselje s 17 hišami in cerkvijo na razglednem z. robu Kočevskega roga nad Starim Logom. V njem so živeli Kočevarji, dokler jih novembra 1941 Nemci niso preselili v zasedene kraje v Posavju. Med roško ofenzivo v drugi polovici avgusta 1942 so Italijani naselje požgali. Razvaline je potem preraslo grmovje. Zdaj gozdarji, lovci in krajani okoliških vasi obnavljajo ruševine nekaterih hiš in cerkve, sadovnjake in travnike pa vzdržujejo lovci. Informativna tabla seznanja obiskovalce z zgodovino kraja in značilnostmi gozdnega rezervata Pugled–Žiben. Nastaja spominski park. Na Pugled pridemo v 10 min., če gremo na koncu travnika, še preden zavijemo proti spomeniku na Žibnu, desno po poti, označeni s planinskimi markacijami, in se po ogledu vrnemo nazaj.

Območje Pugleda je imelo med NOB pomembno vlogo. Na gozdnem pobočju proti Staremu Logu sta bili Baza Pugled in Baza 14. Na Kamenjaku, vzhodno od Pugleda, sta se 12. junija 1942 začasno naselili vrhovno politično vodstvo osvobodilnega gibanja in glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Pri Pugledu je 24. avgusta 1942 padel pesnik in pisatelj Miran Jarc, rojen leta 1900. Aprila 1943 se je na Pugled preselila partizanska tehnika Urška 14, v kateri so tiskali Slovenskega poročevalca, Ljudsko pravico, Delavsko enotnost in Kmečki glas. Za grafično opremo časopisov sta skrbela slikarja Dore Klemenčič - Maj in Ive Šubic. Januarja 1944 so Urško 14 preimenovali v »Grafika 13 A«.

V bližini požgane vasice Pugled je bila decembra 1942 ustanovljena kurirska postaja TV-14. Sprva je bilo v njej pet kurirjev, pozneje pa se je njihovo število povečalo, predvsem zaradi vse obsežnejše dejavnosti bližnje tehnike. Največ gradiva so prenesli do glavne kurirske postaje TV-15 v Občicah. Postaja je vzdrževala zvezo tudi s TV-11 na Veliki gori nad Ribnico in TV-13 v bližini vasi Bilpa nad Kolpo. Kurirji so bivali v baraki, skriti v kotanji, obrasli z drevjem, okupator pa je ni nikoli odkril.

V nekdanji kočevarski vasi Žiben, 650 m, j. od Pugleda, je bil od 28. do 30. aprila 1943 zbor aktivistov OF; udeležilo se ga je približno sto ljudi. Na zboru so sprejeli »Dolomitsko izjavo«. Na kraju zborovanja, kjer zdaj ni nobene hiše več, stoji spomenik z napisom: »Od 28. do 30. aprila 1943 je na tem mestu zbor aktivistov OF iz vse Slovenije s potrditvijo Dolomitske izjave za vedno utrdil enotnost Osvobodilne fronte pod vodstvom Komunistične partije.« Pri spomeniku je grob treh partizanov, ki so se zdravili v bolnišnici Stari breg, med jesensko ofenzivo leta 1943 pa so jih ubili Nemci.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine