Povezane trase

Opis kraja

PODSTENICE, 602 m, 7 preb., so bile pred 2. svetovno vojno večje naselje s šolo, parno žago in gostilno ter z več zaselki v okolici. Zdaj so tam le velika gozdarska hiša, logarska hiša in lovska koča. V gozdarski hiši so leta 2003 uredili čebelarski muzej. Skupine si ga lahko ogledajo po dogovoru z Darjo Pečaver, Srednja vas, 8333 Semič, telefon: 031/794 449. V muzeju je tudi maketa predvojnih Podstenic. Naselje leži v kraški dolinici v bližini Roga (1099 m), najvišjega vrha pogorja Kočevski rog. Ime je dobilo po skalnati steni Roga. Do decembra 1941 so tam živeli Kočevarji. Naselje in zaselki so bili porušeni in požgani med roško ofenzivo avgusta 1942.

Podstenice sredi roških gozdov so imele med NOB pomembno vlogo. V gozdarski koči Jelenica je bilo januarja in februarja 1942 prvo taborišče Novomeške partizanske čete. Na z. strani Roga se je 12. junija 1942 nastanilo vrhovno politično in vojaško vodstvo; tam je ostalo do roške ofenzive avgusta 1942. V bližini sta bili tedaj nameščeni tudi partizanska bolnišnica in partizanska tehnika Urška. Maja 1942 je v parni žagi na Podstenicah začela obratovati orožarska delavnica. Pozneje so jo preselili na bližnjo Podrto goro; tam so postavili barake za orožarsko, krojaško, čevljarsko in mizarsko delavnico s skupnim nazivom »Delavnice 5. grupe odredov«. Na Podstenicah je bil 17. maja 1943 ustanovljen iniciativni odbor Zveze mladine Slovenije. Pod Babjo gorico je od 24. julija 1944 do 17. aprila 1945 delala partizanska tiskarna, v katero so namestili stroje iz prejšnje Kočevske tiskarne.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine