Lokacija žiga

Žig TV lahko dobimo v restavraciji, v Lukovem domu in v skrinjici ob poti k Lukovemu domu.

Povezane trase

Opis kraja

BAZA 20, 680 m, se imenuje delovno in nastanitveno naselje vojaškega in političnega vodstva narodnoosvobodilnega boja v Sloveniji. Bila je najpomembnejša med vsemi bazami v Rogu. Zaradi svojega pomena za novejšo slovensko zgodovino je z odlokom občine Novo mesto od leta 1952 zavarovana kot kulturnozgodovinski spomenik.

Med NOB je bil Kočevski rog z obširnimi gozdovi, kraškimi vrtačami in dolinami, praznimi naselji ter brez cestnih povezav težko dostopen in še teže prehoden; zato so ga izbrali za središče narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem. Položaj za Bazo 20 sta izbrala dr. Marijan Brecelj in dr. Pavel Lunaček na skritem in težko dostopnem kraškem vrtačastem svetu na j. strani Sokolskega vrha (711 m), saj, kljub temu da so okupatorji med veliko italijansko ofenzivo avgusta 1942 prečesali ves Rog, tja niso stopili. Posebna gradbena skupina je prvo barako postavila v začetku aprila, vanjo pa se je 17. aprila 1943 vselilo vodstvo slovenskega osvobodilnega boja, ki je tja prišlo iz Polhograjskih Dolomitov. Zgradili so še več barak, tako da jih je bilo ob kapitulaciji Italije že 13, po končani graditvi spomladi 1944 pa 26. V njih so bili nastanjeni centralni komite KPS, izvršni odbor OF, propagandni komisiji OF in KPS, uredništva Slovenskega poročevalca, Ljudske pravice in Kmečkega glasa, radiotelegrafska služba, zaščitna četa, elektrarna, kuhinja in skladišča. V Bazi 20 so občasno bivali tudi člani AVNOJ-a in SNOS-a. Baza 20 ni bila odkrita niti med nemško ofenzivo na osvobojeno ozemlje oktobra 1943.
Iz radiotelegrafske barake so radiotelegrafisti vzdrževali radiotelefonske zveze z Moskvo, s političnim vodstvom Jugoslavije in pokrajinskimi političnimi vodstvi v Sloveniji ter z radijsko postajo »Svobodna Jugoslavija«. Kurirske zveze so potekale prek osrednje kurirske postaje TV-15.
V Rogu je bilo tudi več drugih partizanskih baz in postojank. V sosednji Bazi 21 pod Kraguljim vrhom je bil do kapitulacije Italije glavni štab NOV in POS. V kraški vrtači nad Starimi Žagami so v Bazi 80 delovali odseki, komisije in ustanove predsedstva SNOS. V največji partizanski tiskarni pod Babjo gorico so tiskali tudi Slovenskega poročevalca, Ljudsko pravico, plačilne bone, čeke itd. V Rogu je bilo več partizanskih bolnišnic, ki so bile združene v Slovensko centralno partizansko bolnišnico.

Baza 20 je ohranjena, barake pa so bile obnovljene leta 1995. V baraki 16, v kateri je delala propagandna komisija, je postavljena razstava o medvojnem delovanju v Bazi 20 in Kočevskem rogu. Razstavo si lahko ogledamo vsak delavnik od 1. aprila do 30. septembra, od 8. do 16. ure, ob sobotah in nedeljah pa je po poprejšnjem dogovoru z Dolenjskim muzejem odprta le za skupine, telefon: 07/322 21 69. Skrbnik Baze 20 je Dolenjski muzej Novo mesto.

Nekaj minut pod Bazo 20 stoji pri velikem parkirnem prostoru na koncu ceste, ki pripelje iz Podturna, osrednji objekt, v katerem sta restavracija in dvorana, v vsaki pa je 120 sedežev. Odprli so ga 21. maja 1989. Nekaj korakov naprej stoji na vzpetini nad cesto starejši Lukov dom, v katerem sta informacijski center in gostišče. Ime ima po Francu Leskošku - Luki (1897–1983), prvem komandantu slovenske partizanske vojske. Oba objekta je zgradila ZZB Slovenije. Osrednji objekt je med sezono odprt vsak dan, pozimi pa je vsak dan odprt Lukov dom. V dvorani si lahko ogledamo multivizijsko predstavitev zgodovine Baze 20 in NOB. Informacije: Turistično informacijski center Dolenjske Toplice, telefon 07/384 51 88.
Ob 50. obletnici zmage nad fašizmom je ZZB NOB Slovenije ob cesti pred osrednjim objektom odkrila spominsko ploščo s slovenskim in angleškim besedilom: »Ob 50. obletnici zmage nad nacifašizmom, konca 2. svetovne vojne in osvoboditve se slovenski narod s ponosom spominja sodelovanja s silami protihitlerjevske koalicije, katere vojaški predstavniki so med narodnoosvobodilnim bojem delovali v Rogu. 9. maj 1995. ZZB NOB Slovenije.«


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine