Lokacija žiga

Žig TV dobimo v skrinjici pred hišo Jožeta Retela, Občice 6, 8350 Dolenjske Toplice, telefon: 07/306 52 95.

Povezane trase

Opis kraja

OBČICE, 208 m, 56 preb. V jedru gručasto naselje leži na obeh straneh potoka Črmošnjičica; le-ta kmalu za vasjo v smeri proti Dolenjskim Toplicam ponikne in pride spet na dan pod Poljanami. Nekaj domačij je na pobočju Malega Riglja (302 m) na sv. strani vasi, kjer so tudi vinogradi. Na z. strani se tik za vasjo dviga strmo pobočje Kočevskega roga. Do decembra 1941 so v vasi bivali Kočevarji. Po vojni so se tam naselili priseljenci. V Občicah imajo trgovino, salon pohištva in prevozništvo. Prebivalci se preživljajo tudi s kmetijstvom, nekateri pa so zaposleni drugod. Občice spadajo v dostavni okoliš pošte Dolenjske Toplice. V Občicah ima sedež Društvo Kočevarjev staroselcev, ki združuje Kočevarje staroselce iz doline Črmošnjičice in tiste, ki so raztreseni po vsem svetu. V kulturnem centru, ki so ga odprli 21. julija 2002, ohranjajo kulturno zgodovino in tradicije Kočevarjev staroselcev.

V Občice se je spomladi 1944 iz Poljan pri Dolenjskih Toplicah preselilo poveljstvo relejnih (kurirskih) postaj Slovenije, tako da je bilo v neposredni bližini glavnega štaba NOV in POS ter sedeža političnega vodstva NOB v Bazi 20. Z njimi je bilo povezano po telefonu, s poveljstvom vojske državne varnosti v Črnomlju pa tudi z radijsko zvezo. Poveljstvo relejnih postaj je ostalo v Občicah do februarja 1945, ko se je preselilo v Semič, da bi bilo bliže oblastnim in političnim organizacijam v Črnomlju. Glavni organizator kurirskih zvez in prvi poveljnik kurirskih postaj je bil Marjan Dermastja - Urban Velikonja iz Ljubljane. Ko je bilo decembra 1943 ustanovljeno poveljstvo relejnih postaj Slovenije, je bil za poveljnika imenovan Jože Žukovec - Vladimir iz Dobrniča, za političnega komisarja pa Ludvik Kukavica - Papež iz Zgornjega Kašlja pri Ljubljani. Sestavni del poveljstva sta bila še obveščevalni center, ki ga je vodil Zdenko Roter, in agitacijskopropagandna komisija, ki jo je ob pomoči članov komisije Damjana Kozaka in Maksa Burgerja vodil politični komisar. Komisija je izdajala tudi glasilo Kurir.

Kurirska postaja TV-15 je bila ustanovljena jeseni 1942, nastanila pa se je v leseni baraki v skriti vrtači v bližini požgane vasice Pogorelec v Kočevskem rogu. Komandir postaje je bil Anton Može - Maršetič, kurirske naloge pa je opravljalo pet kurirjev. Ko se je marca 1943 v Bazo 20 preselilo vodstvo slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja, je TV-15 postala osrednja kurirska postaja. Na vse strani je prenašala pomembne pošiljke z ukazi in napotki slovenskega vojaškega in političnega vodstva. Vsak dan pa so iz centralne tiskarne »Urška 14« prenesli tudi do 80 kg literature. TV-15 je ostala v Rogu do aprila 1943, ko se je preselila v bližino Občic. Po kapitulaciji Italije se je preselila v Podturn, potem v Poljane pri Dolenjskih Toplicah, od koder se je marca 1944 preselila v Občice. Na postaji v Občicah je bilo od 12 do 15 kurirjev, tudi tam pa je bil komandir Anton Može. Zveze je vzdrževala s TV-16 na Brezovi Rebri v Suhi krajini, TV-14 na Pugledu in TV-6 na Gorjancih. Pri opravljanju kurirskih nalog so 30. novembra 1943 v Grahovcu pri Boštanju padli kurirji Franc Čuček, Janez Peternel in Radko Vute. Na hiši Občice 6, v kateri je delovala TV-15, je spominska plošča, ki so jo leta 1957 vzidali preživeli kurirji v spomin na poveljstvo relejnih kurirskih postaj v Sloveniji in na osrednjo kurirsko postajo TV-15.

Obširnejši opis kurirskih zvez med NOB najdete v knjigi Rada Zakonjška »Partizanski kurirji«, ki jo je leta 1985 izdal Odbor IV. brigade VDV kurirjev relejnih postaj Slovenije.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine