Povezane trase

Opis kraja

GAČE, 942 m. Naselje kočevarskih Nemcev na pobočju Malih Gač je bilo opuščeno že pred 1. svet. vojno. Na nekdanjo vas spominjajo ostanki zidov kočevarske domačije. Društvo Kočevarjev je začelo na Gačah urejati kočevarski spominski park. Na hektar velikem zemljišču bo stala v značilnem kočevarskem slogu obnovljena hiša, poleg nje pa kapela Matere božje. Leta 1994 so na ostanku zidov kočevarske domačije odkrili spominsko ploščo, na njej pa v nemškem in slovenskem jeziku piše: »Spominski park Kočevarjev z Marijino kapelo. Gače 1994.« Na bližnji visoki zidani kapelici, obnovljeni leta 1992, je spominska plošča, ki so jo odkrili 10. avgusta 1930 ob praznovanju 600. obletnice naselitve Kočevarjev v te kraje. S plošče zvemo, da so na Gačah stale štiri domačije. Spominski park bo vključen v smučarski center Gače.

Na območju Gač je zdaj znani smučarski center Rog-Črmošnjice, domačini pa mu pravijo tudi smučarski center Gače. Smučišča so na nadmorski višini od 700 do 1000 m in obsegajo 65 ha. Na njih deluje pet vlečnic in sedežnica, skupaj dolgih 4200 m, urejena je tudi tekaška proga. Ob spodnji postaji smučarskih vlečnic nad Črmošnjicami je veliko naselje počitniških domov in hišic, imenovano Gričice.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji