Povezane trase

Opis kraja

ROŽIČ VRH, 310 m, 38 preb. Gručasto naselje leži na vinorodnem griču na v. pobočju Kočevskega roga nad Belo krajino. Na jz. strani se dviga gozdnat vrh Sv. Križa (593 m) z razvalinami cerkve sv. Križa. Skozi vas pelje asfaltirana cesta Črnomelj–Svibnik–Tušev Dol–Rožič Vrh–Naklo, v vasi pa je tudi priključek ceste s Stražnjega Vrha. Ljudje se ukvarjajo z vinogradništvom, nekaj dohodka dajeta tudi živinoreja in gozd. Po 1. svet. vojni je mimo vasi peljala ozkotirna gozdna železnica, po kateri so iz roških gozdov vozili les v Črnomelj; pred 2. svet. vojno so jo razdrli. V vasi je kapela, zgrajena v spomin na kolero, ki je tam morila leta 1855.

V gozdu nad Rožič Vrhom je imela do maja 1942 in pozneje še tri mesece svoj tabor Belokranjska četa. Na območju Rožič Vrha je imela sedež tudi kurirska postaja TV-8, ki je bila ustanovljena novembra 1942. V njej je bilo sprva pet kurirjev, pozneje pa se je njihovo število povečalo. Prvi komandir je bil Franc Košir - Pavle. Kurirji so do pomladi 1943 prenočevali po zidanicah, potem pa so si v gozdu nad vasjo postavili barako. Zveze so vzdrževali s TV-15 v bližini vasice Pogorelec v Kočevskem rogu in s TV-9 v Bojancih, od spomladi 1943 pa enkrat na teden še s TV-13 v Spodnjem Logu. Po kapitulaciji Italije so kurirsko postajo TV-8 preselili v bližino Črnomlja. Na postajo spominjata dva pomnika. Sredi vasi je spominski vodnjak, ob cesti proti Naklu pa na koncu vasi spomenik v obliki kompasne igle, ki simbolizira kurirsko postajo in kurirske poti. Izdelan je po načrtu arhitekta Draga Derkoviča, odkrili pa so ga 3. julija 1960.

Z Rožič Vrha je zelo lep pogled na bližnje Naklo in Rodine na j. pobočju Vinske gore, na sz. strani pa se kaže vrh Mirne gore.


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji