Lokacija žiga

Žig TV je v »Cool-baru« Marije Kastelec, Dolnji Suhor 2, 8331 Suhor.

Povezane trase

Opis kraja

DOLNJI SUHOR PRI METLIKI, 345 m, 77 preb. Gručasta vas leži na gričevnatem svetu ob j. vznožju Gorjancev in magistralni cesti Novo mesto–Metlika. Na terasah v okolici vasi so njive in sadovnjaki, na griču Kusarji z. od vasi tudi vinogradi. Na zaobljenem griču nad vasjo stoji poznobaročna župnijska cerkev sv. Jožefa z dvema zvonikoma, zgrajena v letih 1855–1858. Šola je bila ustanovljena leta 1859, šolsko poslopje pa so zgradili leta 1875, a je leta 1942 pogorelo; leta 1946 so ga obnovili. V vasi imajo pošto, osnovno šolo, trgovino, gostišče in več obrtnih delavnic. V bližini vasi je tovarna TPV TADIS, ki izdeluje avtomobilske dele in sklope.

Dolnji Suhor je bil med NOB eden izmed najpomembnejših krajev v Beli krajini. Zaradi strateške lege nad Belo krajino in pomembne ceste čez Gorjance so Italijani 16. novembra 1942 v šoli in župnišču namestili močno vojaško postojanko. Z njo so hoteli zadušiti narodnoosvobodilno gibanje, ki se je v Beli krajini vse bolj širilo. Že 26. novembra 1942 so postojanko uničili borci 13. proletarske in Cankarjeve brigade; med napadom sta bila požgana šola in župnišče. Na ta dogodek opozarja plošča na župnišču.

Po kapitulaciji Italije je bil Dolnji Suhor svoboden; izjema je bilo nekaj dni konec oktobra in v začetku novembra 1943, ko so v Belo krajino vdrli Nemci. Številne spominske plošče spominjajo na več pomembnih dogodkov. Spomenik ob cesti priča, da se je 6. januarja 1944 iz tega kraja na svoj zgodovinski pohod na Štajersko odpravila XIV. divizija. Na šoli sta dve plošči: prva v spomin na padle borce NOV iz Suhorja in okolice, druga pa v spomin na 1. italijansko partizansko brigado Fontanot, ustanovljeno 17. decembra 1944 v tem kraju. Na hiši, v kateri je bila prej pošta, sta dve spominski plošči: ena pove, da je bila v njej od 15. do 17. junija 1943 prva okrožna konferenca slovenske mladine za Belo krajino ter 11. oktobra 1943 prvi zbor slovenskih pravnikov, druga pa, da je bil v tej hiši 26. maja 1943 ustanovljen okrožni iniciativni odbor protifašistične ženske zveze za Belo krajino. Od leta 1943 do 1945 je v Suhorju delovala partizanska telefonska centrala, ki je vzpostavljala zveze tudi s hrvaškimi partizanskimi enotami in partizanskimi bolnišnicami v Žumberku. Na območju Suhorja je imela od jeseni 1942 do kapitulacije Italije sedež kurirska postaja TV-7, potem pa so jo premestili v Metliko. Zveze je vzdrževala s postajami TV-6 na Gorjancih, TV-8 na Rožič Vrhu in TV-9 v Bojancih. Kurirji so večkrat pomagali prebivalstvu pri delih na polju.

Fotografije


TočkeTrasaFotografijePlaninske kočePokrajine

Vaši komentarji