Nekaj besed o knjigi

Od tod je v vihri vojnih let
beseda naša šla v svet.

Verz na kovinski plošči v spomin na kurirsko
postajo P-8 na Skokovi domačiji v Gorenji Kanomlji,
ki je bila vez s Partizansko tiskarno Slovenija.

Pred pohodniki, prijatelji Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije in drugimi bralci je zdaj že četrta izdaja vodnika. Na željo Domicilnega odbora in Odbora za Pot sem to delo sprejel, čeprav sem se zavedal, da ga bom opravil teže kot pri prejšnjih izdajah. Delo pa sem prevzel tudi zato, ker čutim moralno dolžnost do nekdanje organizacije PTT in do njenih naslednikov, Pošte Slovenije in Telekoma Slovenije, ki omogočata obstoj Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, pa tudi do vseh nekdanjih sodelavcev, s katerimi smo skupaj ustanovili to lepo spominsko pot in zanjo skrbeli. Delo pa sem prevzel tudi zato, ker so mi člani Odbora za Pot obljubili sodelovanje in pomoč. To obljubo so tudi odgovorno izpolnili.

Pri novi izdaji vodnika so sodelovali člani Odbora za organizacijo Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije in pododbori, ki vzdržujejo in skrbijo za posamezne odseke poti. Z njimi sem prehodil nekatere dele poti ter uskladil vse pomembnejše dopolnitve in spremembe. Sodelovali so Mihalj Agošton iz Murske Sobote, Ivan Borko, Bruno Fras, Vlado Možina in Jože Samec iz Maribora, Slavko Žagar, Ferdo Glavnik, Izidor Sodja in Franci Bizjak iz Celja, Anton Kastelic iz Trbovelj, Alfonz Šterbenc iz Novega mesta, Boris Lazar in Stanko Dolenc iz Ljubljane, Peter Rožič iz Kranja, Stane Kogoj iz Nove Gorice ter Milan Rejec in Lucija Mohorčič iz Kopra. Vsem, ki ste mi svetovali in pomagali, se zahvaljujem za sodelovanje z željo, da bi s svojim prizadevnim delom še naprej skrbeli za našo najdaljšo transverzalno pot.

Novo grafično podobo Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije je oblikoval Marko Marinšek iz Velenja. Na zeleni podlagi, ki ponazarja travnike in gozdove, sta dva zastrta profila kurirja in vezista, ki zreta v isto smer, tj. k istemu cilju – zmagi nad okupatorjem. Ob levem pokončnem robu je na rumeni podlagi napis »Pot kurirjev«, ki se na spodnjem modrem robu nadaljuje z »in vezistov«. Rumena je barva POŠTE SLOVENIJE; ta v mirnem času opravlja med drugimi nalogami tudi naloge, ki so jih med NOB opravljali partizanski kurirji. Modra barva skupaj z belimi črkami ponazarja nebo, to pa sta tudi barvi TELEKOMA SLOVENIJE. Zanimiva predstavitev avtorja znaka je v uvodnem delu vodnika.

Besede avtorja vodnika Jožeta Dobnika ob izzidu 4. popravljene in dopolnjene izdaje leta 2006

O avtorjih knjige

Avtor knjige: Jože Dobnik

Avtorja karte in slojev: Mojca in Milan

Viri

  • Jože Dobnik, Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije
  • Sloj Planinske poti, Planinska zveza Slovenije (PZS), 18.8.2009
  • Sloj Ceste, Topografski podatki 1:25.000, Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, februar 2007
  • Fotografije so povzete po sloju Fotografije s PKV, kjer so navedeni tudi avtorji posameznih fotografij.