Išči po točkah

Začetek: Celje (Breg)

Konec: Podkum

Razdalja: 38.7 km Čas hoje: 14 ur Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 242 m Celje (Breg)

Ni opisa
3.9 km, 1 ura 50 minut Celje (Breg) - Hom

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 569 m Hom

Ni opisa
0.8 km, 20 minut Hom - Ojsteršek

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 478 m Ojsteršek

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 440 m Medvedjek (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 456 m Planinski dom na Brnici

Ni opisa
1.2 km, 10 minut Planinski dom na Brnici - Kasaze

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 270 m Kasaze

Ni opisa
1.2 km, 30 minut Kasaze - Krk (razpotje)

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 404 m Krk (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 568 m Planinski dom na Bukovici
Planinska postojanka:

Dom stoji na jasi malo pod vrhom hriba Bukovica nad Migojnicami v Savinjski dolini. V bližini je staro leseno zavetišče, ki ga je leta 1975 zgradilo PD Žalec. Novi dom so začeli graditi leta 1985; to leto so zgradili spodnje prostore do prve plošče, naslednje leto pa je bilo pod streho. Gradnja doma se je zaradi finančnih težav precej zavlekla. Planinski dom so slovesno odprli 27. aprila 1991. Staro zavetišče je ohranjeno kot depandansa doma. Dom je odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih. V gostinskem prostoru je 30 sedežev, točilni pult; pri mizah pred domom je 50 sedežev; na skupnem ležišču je 20 ležišč; WC, umivalnica z mrzlo vodo; gostinski in spalni prostor sta ogrevana s pečmi; voda kapnica, elektrika.Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 384 m Zabukovica

Ni opisa
3.7 km, 1 ura Zabukovica - Počivalnik

Opis:

lz Zabukovice (395 m) po lokalni cesti ob potoku Artišnici po dolini med Kamnikom (856 m) na z. in Gozdnikom (1090 m) na v. strani. Po cesti in vse pod vrh Mrzlice so hiše obširnega razloženega naselja Pongrac. Po 1 km hoje je levo odcep poti za Gozdnik. Po dobrih 2 km smo pri Lazniku, kjer kažipot Kal—Mrzlica pokaže na desno po dovozni cesti do Govejškove domačije; od tod po kolovozu navzgor na razgledno ramo in po njej mimo Jagra do razglednega prelaza Pri Počivalniku (581 m). lz Zabukovice 1 h. Tu je razpotje poti na Kamnik, Hom, Gozdnik in Mrzlico.

višina: 578 m Počivalnik

Ni opisa

Opis:

Gremo po cesti v jz. smeri proti Počivalniku; pred hišo levo s ceste po kolovozu čez sv. greben Brda in mimo kapele na v. strani Grmadnikove domačije. Nad njo je Zlatinekova planina. Kolovoz se vzpenja v breg in pripelje mimo Zorka do zadnje domačije Špajzer, Pongrac 124. Tu je razpotje: levo Kal, desno Mrzlica.

višina: 848 m Špajzer (razpotje)

Ni opisa

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Po 10 min. zavijemo po bližnjici navzdol na travnato pobočje in proti dolini med Mrzlico in Kalom. Kmalu smo na kolovozu, ki pripelje od kmetije Ceperlin; vidimo jo v bližini. Po kolovozu gremo zložno navzdol v smeri proti severovzhodu. Kmalu se nam z leve pridruži bolj strma planinska pot z Mrzlice.

višina: 915 m Ceperlin razpotje)

Ni opisa

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Iz Hrastnika čez Kal, 2 h 30.

Planinska postojanka:

Dom stoji na Kalu, enem južnih odcepov Mrzlice, ob gozdu na robu obširnega planinskega travnika. Prvo zasilno kočo so hrastniški planinci zgradili po osvoboditvi in jo odprli 15. avgusta 1948. V letih 1957-1959 so zgradili novo postojanko in jo odprli 23. avgusta 1959 ter preimenovali v dom. Aprila 1982 je dom zakupil do leta 2000 Rudnik Hrastnik, ki je domu zgradil prizidek in ga funkcionalno povezal s starim objektom, tega pa je temeljito obnovil in posodobil. Povečano in obnovljeno postojanko, preimenovano v Planinsko rudarski dom, so svečano odprli 29. novembra 1984. Dom je stalno odprt, razen ob ponedeljkih. V treh gostinskih prostorih je 120 sedežev, dva točilna pulta; na terasi pred domom je 40 sedežev; v 14 sobah je 67 postelj, na skupnem ležišču pa 10 ležišč; WC v pritličju in nadstropju ter v sobah v novem prizidku; umivalnica in prha s toplo in mrzlo vodo je v nadstropju, umivalnice so tudi v sobah v novem prizidku; centralno ogrevanje, tekoča voda, elektrika, telefon. Člani PD imajo pri prenočevanju običajni popust.

Delovni čas: -NED/TOR/SRE/ČET OD 8-IH DO 21-IH -PET/SOB OD 8-IH DO 22-IH -PONEDELJEK ZAPRTO

e-mail: planinskidomnakalu@gmail.comTa odsek nima nobenega opisa.
višina: 869 m Pleše (razpotje)

Ni opisa
0.7 km, 20 minut Pleše (razpotje) - Klobuk

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 886 m Klobuk

Ni opisa
2.1 km, 40 minut Klobuk - Reberska skala

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Iz Hrastnika čez Kal, 2 h 30.

višina: 290 m Reberska skala

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 208 m Hrastnik (Na Savi)

Ni opisa

Opis:

lz Hrastnika (209 m). Z ŽP čez most prek Save v sosesko Na Savi; skozi naselje na travnato pobočje in po njem navzgor v gozd. Kmalu pripelje pot do vznožja skalnatega grebena. Po dobri poti ob skalnatem vznožju se vzpnemo v bližino zaselka Matica na slemenu tik  nad rebrijo, ki ga pustimo na desni; po kolovozu gremo v naselje Župa na planoti s. od Kuma. Do sem 1 h 30. lz vasi do ceste Dobovec—Radeče; s ceste se po kolovozu mimo domačije Pri Srvinu vzpnemo po gozdnatem s. pobočju Kuma do poti iz Dobovca.

višina: 1160 m Kum (razpotje)

Ni opisa

Opis:

Do vrha je še 10 minut.

višina: 1210 m Planinski dom na Kumu
Vrh:

KUM, 1220 m, je najvišji vrh Posavskega hribovja; imenujejo ga tudi zasavski in dolenjski Triglav. Dviga se v litijski gorski gubi na desnem bregu Save. Tako kot vsa guba je zgrajen v nizkih legah iz skrilavcev, peščenjakov in konglomeratov, v višjih legah pa najprej iz temnejših dolomitov, potem iz triasnih apnencev. Precejšen del Kuma je pokrit s smrekovim in meša-nim gozdom, do višine okrog 800 m pa so večje in manjše terase z naselji, travniki in polji; najbolj znana naselja so Dobovec (674 m) in Župa (760 m) na s. , Ključevica (850 m) na v. ter Podkum (744 m) in Mali Kum (813 m) na j. strani. Malo pod vrhom je na s. strani obsežna travnata planota Lontovž s smučišči in smučarsko kočo. Na Kumu in njegovi okolici prevladuje srednjeevropska flora, na toplih legah pa najdemo tudi južnoevropsko in ilirsko rastlinstvo, npr. Hladnikov grintavec, ki raste le v sredogorju osrednje Slovenije in opojno zlatico, ki je značilna za pobočje Kuma nad Dobovcem. Na tem območju dobimo tudi nekatere alpske rastline, kakor nežni kamnokreč, dlakavi sleč in soško smiljko, kar je za to nadmorsko višino presenetljivo.
Kum ima dva neizrazita vrhova, ločena z malim sedlom. Na v. vrhu je stala cerkev sv. Jošta, ki so jo zgradili konec srednjega veka; leta 1961 so jo porušili in tam zgradili visok RTV in telekomunikacijski stolp ter upravno poslopje. Na z. vrhu stoji cerkev sv. Neže, ki je bila prav tako zgrajena konec srednjega veka; po požaru okoli leta 1600 so jo obnovili. Zanimivost cerkve je samostojno stoječi zvonik. Kum je bil vse od izgradnje obeh cerkva znana božja pot, še zdaj pa je znana »kumska nedelja«, t. j. zadnja nedelja v avgustu.


Planinska postojanka:

Planinski dom stoji tik pod zahodnim vrhom Kuma (1220 m), na južni strani cerkve sv. Neže, ki je bila zgrajena v srednjem veku, obnovljena pa po požaru okoli leta 1600. Na vzhodnem vrhu je stolp RTV s poslovnimi prostori. Začetki planinskega gospodarstva na Kumu segajo v leto 1928, ko je Posavska podružnica SPD opremila v mežnariji sobo za izletnike in planince. Po osvoboditvi je PD Trbovlje dobilo v last mežnarijo in njeno depandanso; obe zgradbi je obnovilo; 24. avgusta 1947 je neuradno, 5. septembra 1948 pa uradno odprlo Kočo na Kumu. Leta 1950 jo je prevzelo novoustanovljeno PD Kum Trbovlje, ki jo je v letih 1953 do 1958 adaptiralo in razširilo, v letih 1972/73 pa posodobilo in uredilo tudi depandanso. Leta 1952 so na Kum napeljali elektriko. V letih 1985 in 1986 so dom in depandanso popolnoma obnovili zunaj in znotraj, na novo opremili in napeljali telefon. Dom je stalno odprt, razen ob četrtkih.V dveh gostinskih prostorih je 70 sedežev, točilni pult; na terasi je 30 sedežev; v 14 sobah je 35 postelj, na skupnem ležišču pa 25 ležišč; WC in umivalnica s toplo in mrzlo vodo; centralno ogrevanje, voda kapnica, elektrika, telefon.Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Še naprej strmo navzgor do cerkve in doma.

višina: 1093 m Podlečnik (razpotje)

Ni opisa
4.8 km, 1 ura 10 minut Podlečnik (razpotje) - Podkum

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

lz Podkuma (744 m). Lokalna cesta po prisojnem slemenu mimo vasi Borovak (710 m) do vasice Mali Kum (820 m), 50 min. lz središča vasi precej strma pot po j. gozdnatem pobočju Kuma. Po 45 min se pridružimo poti iz Radeč.

višina: 737 m Podkum

Ni opisa