Išči po točkah

Začetek: Hrušica

Konec: Predjamski grad

Razdalja: 164 km Čas hoje: 46 ur 50 minut Zahtevnost: Lahka pot Označenost: Označeno

Opis

višina: 294 m Hrušica

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 289 m Jankoti (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 230 m Gotenski borš

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 188 m Na Tratah (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 189 m Žabja vas

Ni opisa
1.1 km, 20 minut Žabja vas - Novo mesto (Glavni trg)

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

lz Novega mesta (188 m). Z Glavnega trga čez most prek Krke, nato levo na Kandijsko cesto do križišča Belokranjske in Šentjernejske ceste v Žabji vasi.

višina: 179 m Novo mesto (Glavni trg)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 166 m Marof

Ni opisa
0.9 km, 20 minut Marof - Cegelnica

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 171 m Cegelnica

Ni opisa
8 km, 2 uri 10 minut Cegelnica - Vavta vas

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 171 m Vavta vas

Ni opisa
7.3 km, 2 uri 30 minut Vavta vas - Brezova Reber pri Dvoru

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 405 m Brezova Reber pri Dvoru

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 343 m Dom na Frati

Ni opisa
2.2 km, 30 minut Dom na Frati - Celevec

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 198 m Celevec

Ni opisa
4.9 km, 1 ura 30 minut Celevec - Šmaver

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 378 m Šmaver

Ni opisa
3.8 km, 1 ura 20 minut Šmaver - Vrhtrebnje

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 537 m Vrhtrebnje

Ni opisa
11.1 km, 3 ure 10 minut Vrhtrebnje - Sela pri Šumberku

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 457 m Sela pri Šumberku

Ni opisa
10.3 km, 2 uri 40 minut Sela pri Šumberku - Ivančna Gorica

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 329 m Ivančna Gorica

Ni opisa
1.9 km, 30 minut Ivančna Gorica - Stična

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 355 m Stična

V Stični si velja ogledati znameniti cistercijanski samostan, ki ga je leta 1136 ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. ob podpori gospodov Višnjegorskih. Samostan in cerkev sta pomemben umetnostnozgodovinski spomenik. Doživela sta mnogo prezidav in povečav. Cerkev je v jedru še ohranila romansko obliko; prvo prezidavo ok. leta 1483 je doživela v gotiki, v začetku 17. stoletja pa so jo preuredili v baročnem slogu. V cerkvi je več odličnih oltarnih slik iž 18. stol. , križev pot iz leta 1766 je delo Fortunata Berganta, več renesančnih in baročnih nagrobnikov, pod baročnim korom pa renesančna nadgrobna freska iz leta 1482. Okoli dvorišča je križni hodnik, ki so ga sredi 13. stol. križnorebrasto obokali, s freskami pa okrasili v 14. in 15. stol. Pri vhodu v cerkev je vzidan figuralni nagrobnik Pankracija Turjaškega iz poznega 15. stol. Obok v. stolpa ima bogato štukaturo iz leta 1620. Samostanski kompleks je bil dokončan v 18. stol. V samostanu hranijo zbirko starih slik, v njem je tudi bogata knjižnica. Samostan je bil ves čas svojega obstoja gospodarsko in kulturno središče. Znan je Stiški rokopis, ki vsebuje več slovenskih besedil v latinski rokopisni knjigi iz okoli 1428 in okoli 1440. Iz glasbene šole, ki je delovala od 1593 do 1784, je izšel skladatelj Jakob Petelin-Gallus.


4.1 km, 1 ura 20 minut Stična - Velika Dobrava

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 469 m Velika Dobrava

Ni opisa
3.1 km, 50 minut Velika Dobrava - Sv. Tilen

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 367 m Sv. Tilen

Ni opisa
4.2 km, 1 ura 20 minut Sv. Tilen - Blečji vrh

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 546 m Blečji vrh

Ni opisa
1.4 km, 20 minut Blečji vrh - Polica

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 438 m Polica

Ni opisa
7.5 km, 2 uri 10 minut Polica - Magdalenska gora (razpotje)

Ta odsek nima nobenega opisa.

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 455 m Repče

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 468 m Pleše (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 522 m Molnik (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 411 m Katrca (razpotje)

Ni opisa
1.5 km, 30 minut Katrca (razpotje) - Mazovnik

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 449 m Mazovnik

Ni opisa
0.3 km, 0 minut Mazovnik - Mazovnik (razpotje)

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 425 m Mazovnik (razpotje)

Ni opisa

Opis:

Pot po Golovcu je dobro označena in nas pripelje do vrha Črni vrh.

višina: 434 m Črni hrib (Golovec)

Ni opisa

Opis:

Po Golovcu proti zahodu.

višina: 394 m Črni hrib (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 302 m Pot na Golovec

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 292 m Robbov vodnjak

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 292 m Ljubljana (Sv. Jakob)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 290 m Mali graben

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 294 m Dolgi most (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 296 m Notranje Gorice

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 296 m Blatna Brezovica

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 293 m Breg

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 294 m Sv. Trojica (razpotje)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 351 m Sv. Trojica

Ni opisa
2.2 km, 40 minut Sv. Trojica - Kurja vas

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 313 m Kurja vas (Vrhnika)

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 351 m Grogarjev dol

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 413 m Štampetov most

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 461 m Stara cesta

Ni opisa
4.4 km, 1 ura 10 minut Stara cesta - Logatec

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 478 m Logatec

Ni opisa
3.2 km, 1 ura Logatec - Gradišnica

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 578 m Gradišnica

Ni opisa
0.8 km, 20 minut Gradišnica - Gradišče

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 638 m Gradišče

Ni opisa
5.5 km, 1 ura 30 minut Gradišče - Zapečke

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 529 m Zapečke

Ni opisa
0.2 km, 0 minut Zapečke - Brezno na Milah

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 527 m Brezno na Milah

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 512 m Vogenca (razpotje)

Ni opisa
1.4 km, 20 minut Vogenca (razpotje) - Laze

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 461 m Laze

Ni opisa
3.4 km, 50 minut Laze - Dolnja Planina

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 460 m Dolnja Planina

Ni opisa

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 457 m Zgornji Osredek

Ni opisa
3.7 km, 1 ura 20 minut Zgornji Osredek - Lohača

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 663 m Lohača

Ni opisa
3 km, 40 minut Lohača - Studeno

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 585 m Studeno

Ni opisa
3.7 km, 1 ura Studeno - Bukovje

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 585 m Bukovje

Ni opisa
0.9 km, 10 minut Bukovje - Pristava

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 544 m Pristava

Ni opisa
0.6 km, 10 minut Pristava - Predjama

Opis: Opomba: odsek je v osnovi opisan v nasprotno smer poteka, zato je potrebno to upoštevati pri navodilih

Od cerkve v Predjami nadaljujemo TV po asfaltirani cesti, ki pelje v Bukovje in Postojno. Po nekaj korakih zagledamo na slemenu pred seboj zaselek Pristava, ki je del naselja Predjama. Po 10 min. zelo zložnega vzpona pridemo do zaselka.

višina: 505 m Predjama

PREDJAMA, 520 m, 85 preb. Gručasto naselje stoji nad zatrepom doline potoka Lokva, ki pod 123 m visoko steno ponikne v kraško podzemlje. Najpomembnejši znamenitosti kraja sta Predjamski grad in Jama pod njim. Kraj je bil z imenom Jama prvič omenjen leta 1274, zdajšnje ime pa je dobil ob koncu 18. stol. Cerkev Marije Sedem žalosti je bila posvečena leta 1449. Pri cerkvi raste stara lipa, pod njo pa je, kot pravi legenda, pokopan vitez Erazem Predjamski. Na spominski plošči pri bližnjem parkirnem prostoru preberemo, da je bil v Predjami 30. avgusta 1944 ustanovljen Jeseniško-bohinjski odred. Pred Predjamskim gradom je gostilna Požar, v kateri so tudi prenočišča. AP je v kilometer oddaljenem Bukovju, poleti pa v Predjami; redne avtobusne zveze so z 10 km oddaljeno Postojno.


0.3 km, 10 minut Predjama - Predjamski grad

Ta odsek nima nobenega opisa.
višina: 531 m Predjamski grad

Predjamski grad je tesno naslonjen na skalno steno in prilagojen za obrambo pred napadi. Čez jarek, ki je zdaj zasut, je vodil dvižni most. Grad je leta 1570 zgradila plemiška družina Kobencl. Na grajskem zidu je rodbinski grb z letnico 1583. Leta 1810 je postala lastnica gradu družina Coronini, leta 1846 pa družina Windischgrätz. Od konca 2. svetovne vojne ga upravlja podjetje Postojnska jama Turizem. V gradu je zanimiva muzejska zbirka predmetov, ki so jih našli v podzemnih jamah in dokazujejo, da je človek prebival v njih že v mlajši kameni dobi. Razstavljena sta tudi gradivo o nekdanjih lastnikih in zbirka dokumentov iz obdobja NOB o partizanskem sodišču in partizanski tiskarni, ki sta bila nekaj časa nameščena v gradu.

Z gradu vodijo stopnice v prvotni srednjeveški Jamski grad, ki je postavljen v večjo naravno votlino v skalni steni, obzidani z zunanje strani. Za tiste čase je bil nezavzetna trdnjava. Prvič je bil omenjen leta 1274. Lastnica gradu je bila družina Lueger. Znan je predvsem po Erazmu Luegerju -Predjamskem, zadnjem roparskem vitezu na Slovenskem. Grajsko trdnjavo je jeseni in pozimi 1483 oblegala cesarska vojska, vendar gradu ni mogla zavzeti. Po legendi se je Erazem oskrboval s hrano po naravnem rovu iz Vipavske doline. Šele ko je bil izdan, so ga leta 1484 ubili.

Predjamski grad je odprt za ogled: od maja do septembra od 9. do 19. ure, marca, aprila in oktobra od 10. do 17. ure, januarja, februarja, novembra in decembra pa od 11. do 16. ure; v teh štirih mesecih je ob ponedeljkih zaprt. Informacije: 05/751 52 60.

Jama pod Predjamskim gradom je dolga 7571 m, za turistični obisk je urejenih 900 m. V jami ni elektrike, zato potrebujemo za obisk ročno svetilko in jamsko opremo. Jamo je izoblikovala ponikalnica Lokva. Podzemni rovi so razporejeni v štirih nadstropjih, ki jih povezuje več brezen. V najvišjem nadstropju sta Erazmova luknja in jama Fiženca, v kateri prezimujejo netopirji. V drugem nadstropju je vhod v Konjski hlev, ki je bil nekdaj res hlev, in v Imenski rov. Tretje nadstropje je težko dostopno. Najnižje, četrto nadstropje, je ponorna jama potoka Lokve, za njo pa so še neraziskani rovi z vodnimi potmi pod Nanos in do Vipavske doline. Za obisk jame se je treba dogovoriti pri upravi Postojnske jame Turizem v Postojni.